kształt

Wielki słownik ortograficzny PWN

kształt -ł•tu, -ł•cie; -ł•ty, -ł•tów

Słownik języka polskiego PWN

kształt
1. «zewnętrzny wygląd przedmiotu»
2. «budowa czegoś»
kształt aerodynamiczny «opływowy kształt przedmiotu zmniejszający opór ośrodka, np. powietrza lub wody, podczas ruchu tego przedmiotu»
na kształt «w rodzaju, na podobieństwo czegoś»
kształty «budowa ciała ludzkiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kształt i funkcja
6.09.2001
Jaka jest różnica między szklanką i filiżanką?
o kształcie i w kształcie
7.03.2015
Witam,
dręczy mnie od jakiegoś czasu mały problem. Czy o kształcie i w kształcie mogą być stosowane zamiennie? Moje wątpliwości biorą się z tego, że często spotykam je używane w tym samym kontekście, lecz osobiście korzystam z pierwszego, gdy przyrównuję coś do figury geometrycznej, a ostatnie rozumiem jako np. płyn w naczyniu (przybierający kształt, który nie jest mu właściwy) lub, bardziej dosłownie, jako coś „siedzącego w kształcie” (lub Kształcie).
Pozdrawiam
A.B.
Golemokształty
30.12.2015
Szanowni Państwo,
czy wyraz złożony człekokształtny nie powinien mieć raczej formy człekokształty? W drugiej części, jeżeli się nie mylę, nie pochodzi od przymiotnika kształtny, lecz od rzeczownika kształt.
Poruszam kwestię rozstrzygniętą w słownikach, ponieważ chciałbym wprowadzić do tekstu neologizmy golemokształty, chrząszczokształty i wymagane przez słownik n wydaje mi się (zwłaszcza w pierwszym przypadku) zbędne.
Z poważaniem
Marek Kornacki

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... włosków. Wypełnisz nim ewentualne ich braki i nadasz brwiom pożądany kształt. 3. Zaczesz brwi zgodnie z kierunkiem ich wzrostu odżywką do...
  • ... wartość ta należy (nazywana jest wówczas hipotezą złożoną i posiada kształt: x ­ X ). Z formalnego więc punktu widzenia można utożsamić zdanie...
  • ... się w przód, stała się wypukła i guzowata, wreszcie nabrała kształtu męskiej głowy i ramienia. Zarys tej męskiej postaci momentalnie jak...

Encyklopedia PWN

aerodynamiczny kształt, kształt opływowy,
kształt ciał warunkujący wystąpienie małego oporu czołowego (siła aerodynamiczna) przy opływie tych ciał przez płyn.
kształt ciał zapewniający wystąpienie dużego oporu czołowego przy opływie tych ciał przez płyn;
mat. dział topologii wyrosły z teorii homotopii, dostosowujący rozpatrywane pojęcia do przestrzeni topologicznych o bardziej złożonej budowie, zwłaszcza lokalnej;
materiały wykazujące zdolność do przyjmowania jednego z 2 zaprogramowanych kształtów w wyniku odwracalnej przemiany martenzytycznej zachodzącej wraz ze zmianą temperatury, przyłożonych naprężeń lub pola magnetycznego.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego