postać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

po•stać -aci; -acie a. -aci, -aci
po•stać -stoję, -stoisz, -stoją; -stój•cie
po•stój -stoju; -stojów a. -stoi ,

Słownik języka polskiego PWN*

poronna postać choroby «postać choroby, w której przebiega ona z objawami słabszymi niż przeciętne»
postać I
1. «kształt jakiejś istoty, zwłaszcza sylwetka człowieka»
2. «człowiek ze względu na swoją osobowość»
3. «sylwetka człowieka stworzona przez pisarza, artystę, aktora itp.»
4. «zewnętrzna, postrzegalna zmysłowo forma czegoś»
postać II
1. «stojąc, pobyć gdzieś przez pewien czas»
2. «o budowlach: przetrwać jakiś czas»
3. «o roślinach: nie zwiędnąć przez jakiś czas»
4. «o przedmiotach, urządzeniach: być przez jakiś czas niewykorzystywanym»
5. «o trunkach, produktach żywnościowych: pozostać gdzieś przez jakiś czas, żeby osiągnąć pożądany stan»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego