marka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mar•ka -r•ce, -r•kę; -rek
Marek (imię) -r•ka, -r•kiem; -r•kowie, -r•ków
marek (daw. dusza pokutująca) tylko w wyrażeniu: nocny marek

Słownik języka polskiego PWN*

marka I
1. «znak firmowy umieszczany na wyrobach»
2. «jakość lub gatunek wyrobów danej firmy»
3. «dobra opinia»
4. daw. «znaczek pocztowy»
5. daw. «numerek lub żeton»

• markowy
marka II
1. «jednostka monetarna w Niemczech i w Finlandii, obecnie zastąpiona przez euro»
2. «w średniowieczu: jednostka wagowo-pieniężna, używana w krajach germańskich»

• markowy
marka III «w średniowieczu: germańska wspólnota sąsiedzka»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego