niczym

Słownik języka polskiego PWN*

niczym I «przyimek przyłączający wyraz, który określa podstawę porównania, np. Wpatrywał się w mrok niczym sowa czyhająca na łup.»
niczym II «spójnik przyłączający wyraz lub wyrażenie, które określają podstawę porównania, np. Była to scena niczym z bajki.»
nic I
1. «zaimek rzeczowny, sygnalizujący, zwykle wraz ze słowem nie, nieistnienie obiektu lub zdarzenia o właściwościach określonych w danym zdaniu, np. Wieczorami już nic nie czytam.»
2. «zaimek przysłowny, podkreślający, wraz ze słowem nie, że w żadnym stopniu dane zdarzenie nie miało miejsca, np. Ona nic się nie śmieje.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego