niemożliwe

Słownik języka polskiego PWN*

niemożliwe «zwrot wyrażający przekonanie, że to, o czym mowa, nie stało się lub nie stanie się»
niemożliwy
1. «niedający się urzeczywistnić»
2. «będący nie do zniesienia»

• niemożliwie • niemożliwość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego