obyczaj

Słownik języka polskiego PWN*

obyczaj
1. «przyjęty w jakiejś społeczności sposób postępowania w danych okolicznościach»
2. «sposób postępowania lub zachowania charakterystyczny dla danego człowieka lub zwierzęcia»
3. «zasady etyczne i moralne, którymi ktoś się kieruje»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego