obyczaj

Wielki słownik ortograficzny PWN

obyczaj -ju; -je, -jów

Słownik języka polskiego PWN

obyczaj
1. «przyjęty w jakiejś społeczności sposób postępowania w danych okolicznościach»
2. «sposób postępowania lub zachowania charakterystyczny dla danego człowieka lub zwierzęcia»
3. «zasady etyczne i moralne, którymi ktoś się kieruje»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

zwyczaj i obyczaj
12.04.2010
Na czym polega różnica znaczeniowa między słowami zwyczaj i obyczaj?
Muzyka łagodzi obyczaje
15.01.2004
Czy jest wydawnictwo wyjaśniające powiedzenia bądź przysłowia???? „Muzyka łagodzi obyczaje” – czy oznacza to, że uspokaja, że poprawia samopoczucie, że w pewien sposób uszlachetnia?
ciebie czy Ciebie?
1.12.2009
Zawsze sądziłam, że stosowanie wielkiej litery w zaimkach osobowych i dzierżawczych w tekstach prasowych, poradnikach, reklamach i innych tekstach, które nie są listami i nie wymagają formy grzecznościowej, jest błędem. Na przykład: „Kiedy kupujesz przez internet, sprzedawca musi być wobec ciebie uczciwy”. Nie mogę nigdzie znaleźć reguły, że napisanie w poradniku dla konsumenta tego zadania następująco: „Kiedy kupujesz rzeczy przez internet, sprzedawca musi być wobec ciebie uczciwy” – jest błędem.

Ciekawostki

Mówimy „Co kraj, to obyczaj”, aby podkreślić różnorodność zachowań, postaw i obyczajów ludzi pochodzących z różnych terenów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... artystycznym, meblami, porcelaną, rzeźbą.
    Niestety, nie rozwinął się w Polsce
    obyczaj tworzenia profesjonalnych galerii specjalizujących się wyłącznie lub przede wszystkim w...
  • ... żartuje sobie z niej, czy rzeczywiście w Oksfordzie panują takie obyczaje. W każdym bądź razie tu nie Oksford i takie zachowanie...
  • ... jakieś racje wybiegające poza, jak się zwykłe określa, ochronę dobrych obyczajów.
    PRODUCENTKI filmu, zresztą nagradzane już za inne swoje realizacje poświęcone...

Encyklopedia PWN

forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społ., poparta uznawaną w niej tradycją;
zool. genetycznie uwarunkowane, popędowe sposoby zachowania się osobników danego gat. w określonych sytuacjach życiowych;
chiń. zbiór wskazówek moralno-obyczajowych,
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!