rżnąć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rżnąć rżnę, rżniesz, rżną; rżnij•cie; rżnął, rżnęła, rżnęli; rżnięty a. rznąć
rżnięcie a. rznięcie

Słownik języka polskiego PWN*

rżnąć
1. «ciąć na części»
2. «wyrzynać ozdoby»
3. pot. «zabijać ostrym narzędziem»
4. pot. «wpijać się boleśnie»
5. pot. «robić coś z zapałem»
6. pot. «udawać lub naśladować kogoś»
7. pot. «mówić coś wprost, nie zważając na okoliczności»
8. pot. «rzucić czymś z rozmachem»
9. pot. «uderzyć silnie»
10. wulg. «o mężczyźnie: mieć stosunek z kobietą»
11. posp. «oddawać kał»
rżnąć się
1. pot. «bić się, zabijać się wzajemnie»
2. wulg. «odbywać stosunek seksualny»
rżnięcie pot. «lanie, cięgi»

Synonimy

rżnąć (na części)
rżnąć (wzór, rysunek)
rżnąć (zwierzęta) pot.
rżnąć (ciało, skórę) pot.
rżnąć (w karty, z armat) pot.
rżnąć (oberka) pot.
rżnąć (głupka, mądralę) pot.
rżnąć (czymś o ziemię) pot.
rżnąć (kogoś w twarz) pot.
rżnąć (kupę) pot. wulg,
rżnąć (jeńców) pot.

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego