rzecz

Wielki słownik ortograficzny PWN

rzecz -czy; -czy, -czy
na rzecz (kogoś, czegoś) ,
rzecz po•spolita (rzecz zwyczajna) rzeczy po•spolitej; rzeczy po•spolitych
ż.-rzecz. (= żeńsko-rzeczowy, jęz.)
rzec rzek•nę, rzek•niesz, rzek•ną; rzek•nij•cie; rzekł; rzekł•szy; rzeczony

Słownik języka polskiego PWN

rzecz
1. «materialny element otaczającego świata»
2. «przedmiot będący czyjąś własnością»
3. «jakiekolwiek zjawisko, zagadnienie, sprawa, problem, dokładniej nieokreślone»
4. «treść myśli, wypowiedzi»
5. «czynność, czyn, postępek; też: fakt, który się zdarzył»
6. «sprawa, którą się rozstrzyga, załatwia, przeprowadza»
7. «utwór literacki, naukowy, muzyczny itp.»
8. «temat, treść, wątek utworu literackiego»
9. filoz. «cokolwiek, co może być przedmiotem postrzeżenia zmysłowego, ma właściwości przestrzenne, trwa w czasie i czemu przypisujemy byt od nas niezależny; też: cokolwiek, co może być przedmiotem sądu»
rzecz sama w sobie «według tradycyjnej metafizyki: rzeczywisty, ale niepoznawalny przedmiot, istniejący poza świadomością, przejawiający się przez zjawiska i stanowiący źródło wrażeń»
rzec «powiedzieć, odezwać się»
biuro rzeczy znalezionych «miejsce, w którym gromadzi się rzeczy znalezione, aby właściciele mogli je odzyskać»
spis rzeczy, treści «spis rozdziałów lub artykułów umieszczony na początku albo na końcu książki lub czasopisma»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

rzecz w tym, że... / aby...
6.09.2009
Szanowni Państwo,
czy wyrażenie rzecz w tym, że... jest poprawne lub przynajmniej dopuszczalne? Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN podaje to wyrażenie przy znaczeniu nr 5 słowa rzecz: „fraz. (Cała) rzecz w tym, że... «chodzi o to, że..., najważniejsze jest to, że ...»”, ale portal PWN w części Słownik poprawnej polszczyzny podaje: „Niepoprawnie: Rzecz w tym, że... a. w tym rzecz, że... Poprawnie: Chodzi o to, że...”.
Magda Cohen

rzecz w tym
27.12.2004
Jak to jest z wyrażeniem rzecz w tym? Całe życie było ono piętnowane jako rusycyzm i trąbiło się naokoło, że jest niepoprawne, a ja tymczasem ze zdziwieniem odnalazłem je w moim ulubionym słowniku, czyli Innym słowniku języka polskiego.
Przecinek a ogólnie rzecz biorąc
6.04.2016
Chciałabym zapytać, czy wyrażenie ogólnie rzecz biorąc należy wydzielać przecinkami, a jeśli tak, to czy w każdym, czy w określonych przypadkach.

Pozdrawiam
Iwona Ramotowska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... wielkich pisarzy, poetów i filozofów, jako dzikie plemię i barbarię.
    Rzecz w tym tylko, że np. obecnie w Polsce łatwiej przyjmujemy...
  • ... do bardzo szczegółowego, na poziomie populacyjnym, badania przebiegu ewolucji. Inna rzecz, że możliwości te są wykorzystane dotąd w niewielkim stopniu.

    Biozony...
  • ... skromnym doświadczeniem. W specjalistycznych składach bywają już znający się na rzeczy sommelierzy, w innych sklepach sprzedawczynie nam w niczym nie pomogą...

Encyklopedia PWN

filoz. w metafizyce byt istniejący w sobie samym, tożsamy ze sobą; czasami traktowany równoznacznie z substancją;
w rozumieniu prawa cywilnego wyodrębniona materialna część przyrody, pozostająca w stanie pierwotnym lub przetworzonym, stanowiąca samoistne dobro w obrocie gosp.;
Rzecz o Alkasynie i Nikolecie, Aucassin et Nicolette,
fr. utwór anonimowy (1. poł. XIII w.), z gatunku chantefable (łączącego partie wersów zakończonych asonansem, przeznaczonych do śpiewu, z prozą);
rzecz sama w sobie, niem. Ding an sich, gr. noumenon,
filoz. pojęcie z zakresu teorii poznania, występujące w filozofii I. Kanta — rzeczywisty, ale niepoznawalny przedmiot (noumen, czyli to, czego istnienia umysł domniemywa), istniejący poza świadomością (niepoznawalny empirycznie), przejawiający się przez zjawiska (fenomen) i stanowiący źródło wrażeń.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego