sprawa

Wielki słownik ortograficzny PWN

sprawa -wie, -wę; spraw: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
do spraw (skrót: ds.): Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Słownik języka polskiego PWN

sprawa
1. «zespół okoliczności, które są przedmiotem czyjegoś zainteresowania»
2. «interes, rzecz do załatwienia»
3. «wielkie zadanie, wzniosły cel»
4. «postępowanie toczące się przed sądem»
sprawa poszlakowa «sprawa oparta tylko na poszlakach, bez naocznych świadków przestępstwa i bez przyznania się do winy oskarżonego»
sprawa sporna «sprawa sądowa, w której strony występują wobec siebie ze skonkretyzowanymi sprzecznymi żądaniami»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego