siła

Wielki słownik ortograficzny PWN*

siła sile, siłę; sił
gram-siła gram-sile, gram-siłę (skrót: G)
kilo•gram-siła kilo•grama-siły, kilo•gramie-sile (skrót: kG)

Słownik języka polskiego PWN*

gram-siła «dawna jednostka siły»
kilogram-siła «dawna jednostka siły»
siła I
1. «energia fizyczna lub duchowa umożliwiająca działanie»
2. «zdolność oddziaływania na kogoś lub na coś, możność wywoływania określonego skutku»
3. «człowiek ze względu na rodzaj i charakter wykonywanej pracy w jakiejś dziedzinie lub w jakimś zakładzie»
4. «grupa społeczna mająca wpływ na przebieg jakichś ważnych wydarzeń»
5. fiz. «jakakolwiek przyczyna fizyczna zdolna do zamiany warunków ruchu lub spoczynku ciała materialnego albo do jego odkształcenia»
6. «zdolność bojowa wojska oceniana według liczby żołnierzy i uzbrojenia»

• siłowy • siłowo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego