spojrzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

spojrzenie; -rzeń
spojrzeć -rzę, -rzymy, -rzą; spójrz a. spojrzyj, spójrz•cie a. spojrzyj•cie; -rzał, -rzeli

Słownik języka polskiego PWN*

spojrzenie
1. «wzrok w chwili patrzenia»
2. «sposób widzenia i oceny czegoś»
spojrzećspoglądać
1. «skierować wzrok w stronę kogoś, czegoś; też o wzroku: skierować się na kogoś, na coś»
2. «potraktować coś w pewien sposób»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego