sposób

Słownik języka polskiego PWN*

sposób
1. «określony tryb postępowania, forma wykonania czegoś»
2. «zespół cech charakterystycznych dla czyjegoś zachowania»
3. «to, co umożliwia osiągnięcie lub wykonanie czegoś»
sposobić
1. «urządzać, przygotowywać»
2. «uczyć, przysposabiać kogoś do czegoś»
okolicznik sposobu «okolicznik określający sposób wykonania czynności lub cechę stanu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego