styl

Wielki słownik ortograficzny PWN

styl -lu; -le, -lów
stylo -la a. ndm a. stilo

Słownik języka polskiego PWN

styl
1. «zespół cech charakterystycznych dla sztuki jakiejś epoki, jakiegoś regionu lub twórcy»
2. «sposób wyrażania się i stała tendencja w wyborze środków językowych, charakterystyczna dla autora, kierunku, gatunku literackiego, dzieła lub okresu»
3. «sposób postępowania, zachowania się i myślenia charakterystyczny dla jakiejś osoby lub środowiska»
4. «sposób wykonywania odpowiednich ruchów charakterystycznych dla określonej dyscypliny sportowej»
5. «rylec do pisania na tabliczkach powleczonych woskiem, używany w starożytności»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
styl dowolny «kategoria w zawodach pływackich, kiedy zawodnik sam wybiera styl, jakim będzie płynął»
styl grzbietowy «styl pływacki polegający na tym, że zawodnik, płynąc, leży na wznak»
styl kolonialny «styl w architekturze i sztuce zdobniczej charakterystyczny dla osadnictwa europejskiego w posiadłościach zamorskich»
styl mauretański «styl w architekturze, rozwijający się od XII do XVIII w. pod wpływem sztuki islamu»
styl naukowy «styl charakteryzujący się występowaniem słownictwa specjalistycznego i ścisłością sformułowań»
styl potoczny «styl języka używany w codziennych sytuacjach życiowych»
styl przerzutowy «sposób skoku wzwyż, w którym ciało skoczka w momencie skoku ułożone jest poziomo»
styl retoryczny «styl języka stosowany w publicznych przemówieniach»
styl romański «styl w sztuce XI–XIII w., głównie w architekturze sakralnej, charakteryzujący się prostymi, masywnymi bryłami oraz półkolistymi sklepieniami i łukami»
styl urzędowy, kancelaryjny «styl właściwy przekazom związanym z działalnością instytucji administracyjnych, prawnych»
styl wiktoriański «styl w sztuce angielskiej za panowania królowej Wiktorii, charakteryzujący się eklektyzmem form i pompatycznością wnętrz»
styl zakopiański «styl budownictwa drewnianego, wzorowany na formie i konstrukcji chat góralskich»
kalendarz gregoriański, nowego stylu «kalendarz słoneczny używany obecnie w większości krajów świata»
kalendarz juliański, starego stylu «kalendarz słoneczny, w którym po trzech latach mających po 365 dni, następuje rok przestępny»
ogród angielski, w stylu angielskim «ogród kształtowany na wzór naturalnego krajobrazu lub ogród w stylu sentymentalnym z ruinami, obeliskami, świątyniami itp.»
ogród francuski, w stylu francuskim «ogród, który charakteryzuje geometryczna kompozycja przestrzeni, strzyżona w geometryczne kształty zieleń, bogactwo urządzeń wodnych i rzeźb ogrodowych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Styl, stylisko
19.12.2015
Potrzebuję zakupić style drewniane do młotka i siekiery. Czy prawidłowa nazwa to styl czy sztyl?
styl dziennikarzy sportowych
7.01.2002
Do pracy z polskiego na temat „Styl dziennikarzy sportowych. Kategorie stylu publicystycznego” z przykładami brakuje mi konkretnych informacji. Dostępne mi źródła są bardzo ograniczone. Mieszkam w małym miasteczku (w Kołobrzegu)i stąd te problemy. Czy mogę liczyc na pomoc logistyczną? Świąteczne pozdrowienia

Witek
styl, stylistyka, stylizacja
1.10.2004
Słowo stylistyka jest dość powszechnie stosowane do określania kształtu czy też linii nadwozia oraz projektu wnętrza danego samochodu. Przykładowo: „Najnowszy model nawiązuje stylistycznie do…”, „W stylistyce modelu…” itp. Czy użycie określenia stylistyka zamiast stylizacja jest poprawne?
Załączam pozdrowienia
Andrzej Borowczyk

Ciekawostki

Mówimy „Styl to człowiek”, mając na myśli to, że charakter i osobowość twórcy odzwierciedlają się w jego dziele.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... usunięcia go ze stanowiska. Zarzuty, które mu stawiają, to autorytarny styl kierowania, szykanowanie podwładnych, groźby i poniżanie, brak kompetencji, celowe przewlekanie...
  • ... Western. "Można spotkać ludzi z wyższych sfer". Inni określają ten styl jako "sztywny i oficjalny". Kuchnia "na szczęście nie angielska". Gościom...
  • ... szpad, które wraz z umundurowaniem i oporządzeniem komponowano w klasycystycznym stylu.
    Z kolei pałaszem kawaleryjskim nazywano szable Kawalerii Narodowej, powstałej w...

Encyklopedia PWN

styl
[łac.],
szt. plast. termin, który w badaniach nad sztuką służy do klasyfikacji zjawisk artyst. przez połączenie w grupy dzieł odznaczających się wspólną jakością formy.
w chronologii rodzaj rachuby czasu,
styl
[fr. < łac. stilus ‘rylec do pisania’],
językozn., lit. sposób ukształtowania wypowiedzi, wynikający z użycia określonych środków językowych i form tekstowych, dobieranych (świadomie lub nie) spośród różnych możliwości wyrazu.
styl
[łac.],
muz. sposób wypowiedzi muzycznej, uwarunkowany tendencjami estetycznymi epoki, tradycją muzyczną i indywidualnymi predyspozycjami twórcy;
styl brillant
[s. brijạ̃; fr.],
muz. styl w muzyce fortepianowej 1. poł. XIX w., odznaczający się rozbudowanymi partiami popisowymi (wirtuozowskie pasaże, błyskotliwe figury, ornamenty) i odcinkami o charakterze kantylenowym (śpiewnym), sentymentalnym, zwłaszcza w takich gatunkach i formach, jak: koncert, sonata, rondo, nokturn, polonez, walc;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!