sztuka naiwna

Słownik języka polskiego PWN

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... że wyobraźnia, zasilana fantazją i marzeniami, tworzy niekiedy wspaniałe arcydzieła sztuki naiwnej. Toteż gdy dochodzi do momentu zaangażowania pieniędzy w tworzenie fundamentów...
  • ... się z pożaru. Obrazy takie umieszcza się często na wystawach sztuki naiwnej. Ich nieporadność ujmuje widza swą szczerością. Nieporadność kojarzy się bowiem...
  • ... własnej potrzeby. Jego rzeźby, poetyckie w nastroju, można określić mianem sztuki naiwnej, a więc szczerej, autentycznej, przenikniętej osobistym stosunkiem do świata.
    Rzeźbiarzem...

Encyklopedia PWN

twórczość plastyczna niezależna od ogólnie przyjętych współczesnych konwencji artystycznych, będąca bezpośrednim wyrazem osobowości twórcy, jego uczuć i przeżyć oraz jemu tylko właściwego sposobu postrzegania, porządkowania i opisywania świata.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego