uzasadniony

Słownik języka polskiego PWN*

uzasadniony «oparty na obiektywnych racjach, podstawach»
uzasadnićuzasadniać «poprzeć coś dowodami, argumentami»
uzasadnienie «zbiór argumentów, motywów, dowodów itp. uzasadniających czyjeś działanie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego