wiara

Wielki słownik ortograficzny PWN

wiara wierze, wiarę

Słownik języka polskiego PWN

wiara
1. «określona religia lub wyznanie; też: przekonanie o istnieniu Boga»
2. «przekonanie, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni»
3. «przeświadczenie, że istnieją istoty lub zjawiska nadprzyrodzone»
4. pot. «grupa ludzi zżytych ze sobą»
5. daw. «wierność komuś lub czemuś»
augsburskie wyznanie wiary «zbiór dwudziestu ośmiu artykułów wiary stanowiących podstawę luteranizmu»
Wyznanie Wiary «zbiór ważniejszych twierdzeń religijnych, przedstawionych jako prawdy objawione, mający także formę modlitwy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego