wszelki

Wielki słownik ortograficzny PWN

wszel•ki; -l•cy

Słownik języka polskiego PWN

wszelki «zaimek komunikujący, że to, o czym mowa w zdaniu, dotyczy wszystkich rodzajów obiektów, stanów rzeczy lub sposobów działania, nazywanych przez rzeczownik, np. Rozważ wszelkie możliwości.»
wszelkie prawa zastrzeżone «formuła zamieszczana na książkach, płytach itp., zabraniająca ich publikowania przez inne wydawnictwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Nie da się pokonać żadną mocą – wbrew wszelkim złym mocom
27.02.2017
Mocą czy mocom?
Nie da się go pokonać żadną moc__?

Pozdrawiam
Adam
dyr., nie dyr
1.07.2010
Jeden z moich przełożonych upiera się przy tym, że po skrócie dyr. (od słowa dyrektor) nie stawia się kropki, czyli np. powinno się napisać w nagłówku Dyr Jan Kowalski czy też w zdaniu: „W spotkaniu wziął udział dyr Malinowski”. Moim zdaniem jest to niezgodne z wszelkimi zasadami gramatyki polskiej. Bardzo proszę o opinię.
Łączę pozdrowienia
Joanna Leśniewska
znak ©
26.03.2008
Szanowni Państwo!
Zastanawia mnie, która z form stosowanych w stopkach redakcyjnych serwisów internetowych jest bardziej poprawna: „Wszystkie prawa zastrzeżone” czy „Wszelkie prawa zastrzeżone”?
Stopki często zawierają również zastrzeżenie „Copyright ©”. Czy użycie jednocześnie znaku © i zaraz za nim jego tekstowego odpowiednika Copyright jest uzasadnione? W końcu zarówno znak i słowo mają to samo znaczenie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... każe mu wciąż na nowo domagać się istnienia: pierwotniejsza od wszelkich poznawczych czy moralnych przedsięwzięć. A więc jakoś chyba spokrewniona z...
  • ... się, że jedynym, co ich łączy, jest niechęć do konkurencji. Wszelkie rodzące się pomysły niweczyła jeszcze większa niechęć do siebie nawzajem...
  • ... ograniczeń, którym podlega poznanie i język człowieka; dotyczy to
    również
    wszelkiego dyskursu i każdego modelowania. Systemy, o których
    można stwierdzać bezpośrednio...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego