wychowanie

Słownik języka polskiego PWN*

wychowanie
1. «ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie»
2. «umiejętność zachowania się w towarzystwie»
wychowanie fizyczne «przedmiot w szkole, obejmujący ćwiczenia gimnastyczne, gry sportowe itp.; też: lekcja tego przedmiotu»
wychowanie przedszkolne
1. «zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym»
2. «dziedzina pedagogiki o tym traktująca; też: kierunek na studiach»
wychowaćwychowywać
1. «zapewnić dziecku opiekę i doprowadzić je do samodzielności»
2. «przygotować kogoś do pracy w jakiejś dziedzinie»
wychować sięwychowywać się «zostać wychowanym w jakiejś kulturze, w jakimś miejscu, środowisku itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego