ocalały

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ocalały; -ali
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…do organizatorów obozu – czułam wielką satysfakcję, że przyczyniam się do ocalenia małej cząstki tego, co niedługo będzie historią."
Nad całością prac…

 

…pewne cechy kompozycyjne, np. symetria wypowiedzi oraz powtarzający się motyw ocalenia z każdej klęski tylko jednego człowieka, który przynosi wiadomość, jak…

 

…Ludzie nie mają równych szans. Jedne pokolenia mogą w swoje ocalenie włożyć wysiłek mały, inne... wysiłek ponadludzki.
– Jednak ponadludzki! Widzi pan…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego