[198] 54.2. Jednostki niepodzielne

54.2. [198] Jednostki niepodzielne
Nie dzielimy:
a) wyrazów jednosylabowych, np. jęk, krzyk, lęk, płacz, wąs;
b) połączeń literowych oznaczających jedną głoskę, np. dz, , dzi, , cz, sz, ch, rz;
c) dwugłosek au, eu należących do jednej sylaby, np. astronau·ta, au·tor, eu·ropejski, neu·rologia, propedeu·tyka, pseu·donim, terapeu·ta, ale: na·uka, Morfe·usz, słabe·usz, gdyż samogłoski te należą do różnych sylab;
d) połączeń składających się kolejno: z litery oznaczającej spółgłoskę, litery i oznaczającej zmiękczenie tej spółgłoski oraz litery oznaczającej samogłoskę, np. dzie·ci, mia·sto, sie·dzieć, za·nie·sie, za·pię·ty.
 
 
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego