NAWARZYĆ, NAWAŻYĆ

NAWARZYĆ, NAWAŻYĆ
Nawarzyć znaczy ‛nagotować’, np. „Nawarzyła kaszę i wylała na stół” (Linde). Dziś słowo to można spotkać głównie w zwrocie nawarzyć piwa, co znaczy ‛narobić, zwłaszcza samemu sobie, kłopotów’.
Czym innym jest naważyć – ‛ważąc coś, przygotować to w znacznej ilości’, np. naważyć ziemniaków. Pierwszy z tych czasowników jest pokrewny rzeczownikowi war (a także warzywo), drugi rzeczownikowi waga.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego