Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
afektywny
Znaleziono 21 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... b) obrazu psychologicznego zaburzonego zachowania (tu osób cierpiących na psychozę afektywną);

  (c) wskaźników testowych charakterystycznych dla danego zaburzenia (tu: przede wszystkim...
 • ... modelu Andersona elementy oceny są określane przez dwa parametry: wartość afektywną (pozytywne - negatywne) i wagę ocen (liczba elementów ocenianych, jednoznaczność sądów...
 • ... w łonie matki - tym silniejsze ma problemy w relacjach międzyludzkich.
  Afektywne prozodyczne rozumienie (APC) to jeden ze składników inteligencji emocjonalnej.
  To...
 • ... przy realizacji tego celu. W zależności od natężenia współwystępującego komponentu afektywnego komponent behawioralny cechuje wyższy lub niższy stopień elastyczności, ze względu...
 • ... psychozą, w której zawarte są elementy schizofrenii i elementy choroby afektywnej. W naszej opinii biegli opiniujący w Areszcie Śledczym w Krakowie...
 • ... jako efekt poznania jego cech, interpretacji znaczeń oraz konstrukcji reakcji afektywnej. Reakcja ta może być tworzona przez podmiot w sposób świadomy...
 • ... dotyczącą analizowanych zaburzeń zachowania pacjenta, u którego występują objawy psychozy afektywnej, jeżeli nie zna on:

  (a) "zaplecza" teoretycznego i psychometrycznego zastosowanych...
 • ... wniosków odnoszących się do obiektu, może być poprzedzone wydaniem oceny afektywnej lub przeżyciem stanu emocjonalnego związanego z obiektem.
  Powstanie oceny obiektu...
 • ... nie może być smutny - smutek przynależy
  człowiekowi, jako jego stan
  afektywny. Pozostaje jednak faktem, że
  opisywany przez Mitiasa Smutny walc Sibeliusa...
 • ... poznawczych, jak i reakcji emocjonalnych. Bogdan Wojciszke postuluje przynależność procesów afektywnych i poznawczych do dwóch odrębnych systemów, wtórnych wobec procesów sensorycznych...
 • ... i ocen, jest związany z jakością przetwarzania informacji. Udział czynników afektywnych jest możliwy na każdym etapie tworzenia się stosunku odbiorcy do...
 • ... problemu odbioru, interpretacji i wartościowania treści przekazów reklamowych, rola procesów afektywnych jest zbliżona do funkcji automatycznego poziomu przetwarzania informacji co do...
 • ... na kontekście emocjonalnym określonej sytuacji związanej z produktem. Stosowanie wzorców afektywnych jest stosunkowo proste. Tworzenie emocji o określonym kontekście jest już...
 • ... jednoznaczność sądów itp.). Interpretacja następuje przez uśrednianie ich ważonych wartości afektywnych według wzoru:

  (...)

  gdzie: wi - waga ocen obiektu i, oi - wartość...
 • ... sytuacji, kiedy przetwarzanie komunikatu przebiega na płytkim poziomie. Istotność czynników afektywnych dla procesów oceniania oraz tworzenia postaw szczegółowo przedstawia Robert Zajonc...
 • ... paradygmatu poziomów przetwarzania Craika i Lockharta oraz wpływu silnych bodźców afektywnych, Mc Guire za szczególnie istotną uznaje niezbędność efektywnego przebiegu danego...
 • ... tworzeniem sądów wartościujących i determinujących komponent poznawczy postawy. Lokowanie czynników afektywnych w elementach wiadomości kodowanych ikonicznie zwiększa też możliwości ich efektywnego...
 • ... strukturę procesów oceniania oraz wartościowania są teorie zakładające niezależność procesów afektywnych i poznawczych. Zajonc, uznaje procesy kształtowania ocen za niezależne od...
 • ... poprzedzającym postawy utożsamiane w tym modelu, lecz wyłącznie z czynnikiem afektywnym, prowadzącym do powstania intencji, które wymagają angażowania znacznej aktywności psychicznej...
 • ... informacji.
  W przypadku wprowadzenia do komunikatu treści o silnym ładunku
  afektywnym oraz łatwych w odbiorze, ich obecność może wpływać na przebieg...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego