Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
empiryczny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... racjonalny krytycyzm nie wyczerpuje się w metodzie empirycznej. Owszem, metoda empiryczna może służyć jako wzorzec racjonalności, ale granice empirii - wbrew neopozytywistom...
 • ... wypowiedzi retoryczne. W jakim punkcie ta dominacja następuje - to kwestia empiryczna. Z obserwacji zauważam, że wystarcza stosunkowo niewielka dawka wypowiedzi retorycznych...
 • ... zastrzeżeń, gdyby nie fakt, że nagromadzona w ten sposób wiedza "empiryczna" nie jest odpowiednio wykorzystana, a wnioski wynikające z badań są...
 • ... i byłoby nawet dziwne, gdyby tego nie robił. Każda nauka empiryczna ma ambicję przewidywania zdarzeń, a do tego potrzebne są przesłanki...
 • ... osiągnięcia. Trzeba jednak pamiętać, że akupunktura rozwinęła się jako nauka empiryczna, innymi słowy oparta na ogóle wiedzy uzyskanej z bieżącej i...
 • ... jest autorem rozprawy na temat filozofii fizyki Keiken kagaku (Nauka
  empiryczna, 1940), w której wiele uwagi poświęca mechanice kwantowej.
  Interesował się...
 • ... rozpadu lub innych, np. w przypadku rozpadu znana jest zależność empiryczna zwana regułą Geigera-Nuttala (będzie o niej mowa w p...
 • ... eksperta nigdy nie został w pełni zastosowany w praktyce (egzemplifikacja empiryczna ). Pozostał pustą, propagandową formułą.
  Pomimo zdumiewającej trwałości kryteriów rekrutacji elity...
 • ... modele przewidują dosyć regularne i cykliczne zmiany liczby zachorowań, krzywa empiryczna jest bardzo nieregularna i nieprzewidywalna. Modele wyraźnie nie pasowały do...
 • ... równaniu Stevensa, wiążącym intensywność zapachu z logarytmem stężenia:

  (n - stała
  empiryczna, wykładnik Stevensa)
  LJZ30 - średnia wartość LJZ w powietrzu otoczenia emitora...
 • ... dochodzenia do planowanej zdolności produkcyjnej. Zasadniczymi zadaniami tego etapu są empiryczna weryfikacja oraz doskonalenie zaprojektowanej w pierwszej fazie, jakości wyrobu oraz...
 • ... milcząco przyjmują one podstawowe twierdzenia logiki i matematyki. Gdy teoria empiryczna została już skonstruowana, sposób jej wykładania może przypominać wykład nauk...
 • ... na każde zapotrzebowanie praktyki społecznej w danym okresie określona dyscyplina empiryczna jest w stanie udzielić pozytywnej odpowiedzi przez dostarczenie naukowej podbudowy...
 • ... wartościujące oceny. Nie może się to całkowicie udać, ponieważ także empiryczna metoda poznawania świata musi korzystać z ludzkiego języka, który od...
 • ... miały już za sobą długą historię; wkrótce miała się zrodzić empiryczna strategia badania świata - strategia będąca niejako z definicji samokrytycyzmem, naciskiem...
 • ... ja, dotarł do osnowy rozwoju myślącej ludzkości.
  I znowu, metoda
  empiryczna, ten najskuteczniejszy wzorzec racjonalności, wymownie ukazuje społeczny charakter procesu badania...
 • ... się różnicy między nasileniem samobójstw w mieście i na wsi. Empiryczna podstawa tezy została już przedstawiona. Z punktu widzenia teorii socjologicznej...
 • ... pisze Siemianowski, tylko wówczas, gdyby znana była chociaż jedna dyscyplina empiryczna, spełniająca jeden z warunków: "(1) nie zawierająca żadnego twierdzenia mogącego...
 • ... i (xi). Funkcje

  mogą być na przykład opisane równaniami:

  Stałe
  empiryczne a i b są prawdopodobnie zależne od liczby komórek węchowych...
 • ... etycznej dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy jako uczony przeprowadza on badanie empiryczne, zorientowane na sprawdzenie hipotez teoretycznych za pomocą jakichś metod psychologicznych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego