Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
generator
Znaleziono 201 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... grupy SU(2) (p. dodatek A.3).
  Związki komutacyjne dla
  generatorów to

  gdzie dla rozpatrywanego tutaj przypadku grupy . Dla infinitezymalnych

  Symetria...
 • ... różnymi zmiennymi losowymi. Może to być pomocne do konstrukcji innych generatorów liczb pseudolosowych niż pokazane w tej pracy.
  Można za pomocą...
 • ... amunicją i łóżka żołnierzy. Pieczarę zasilał prąd z napędzanych ropą generatorów, które także ogrzewały ją gorącą parą, tłoczoną w sieć żeliwnych...
 • ... stosowne modyfikacje aż do osiągnięcia poziomu wymaganego.  Efekt działania dwu
  generatorów losowych przy określeniu niezawodności eksploatacyjnej pewnego systemu dla kilku przypadków...
 • ... jako teorii pola.
  Algebra Liego grupy Poincar´ego zawiera dziesięć
  generatorów: trzy generatory obrotów, trzy generatory pchnięć i cztery generatory przesunięć...
 • ... pobudzenia, akcja jest inicjowana lub nie.
  Sygnały te docierają do
  generatorów ruchu poszczególnych nóg (rys. 6.3).  6.2.3. Generator...
 • ... przed wojną zbudowano w Państwowym Instytucie Telekomunikacji jeden z pierwszych generatorów magnetronowych. Miało to niewątpliwie znaczący wpływ na postępy w dochodzeniu...
 • ... liczb losowych za pomocą pewnych operacji arytmetycznych. Ideę działania takich generatorów zilustrujemy następującym przykładem: ustalmy dowolnie dwie dodatnie dwucyfrowe liczby całkowite...
 • ... pochodzącego z receptorów [27]. Późniejsze prace wielu badaczy potwierdziły
  istnienie
  generatorów rytmu -nie tylko chodu, lecz lotu, czy wijącego się ruchu...
 • ... przesunięć. Trzy generatory obrotów i trzy generatory pchnięć to sześć generatorów algebry Liego grupy Lorentza (omówionej dokładniej w dodatku A.2...
 • ... określenie przewidywanej konfiguracji satelitów, dopplerowskich przesunięć częstotliwości,
  - wstępne ustawienie częstotliwości
  generatorów pętli fazowych,
  - przesuwanie serii pseudolosowych kodu C-A odpowiadających wybranym...
 • ... idea ta jest znana od bardzo dawna. Pracuje tam wiele generatorów wiatrowych, produkujących prąd o mocy rzędu megawatów O opłacalności tych...
 • ... że niniejsza praca poświęcona jest maszynom wielonożnym, omówimy pokrótce zastosowanie generatorów sprzężonych van der Pola do generowania chodu dwunożnego. Przykład ten...
 • ... ilustrujący siły powodujące ruch turbiny, galerię zdjęć różnych realizacji niewielkich generatorów wiatrowych, listę około 250 linków do stron poświęconych odnawialnym źródłom...
 • ... w postaci zakładów specjalizujących się w wytwarzaniu elementów oraz remontach generatorów i turbin, a także w produkcji izolatorów średniego i niskiego...
 • ... i obrony wojsk;
  * dla grupy starszego oficera operacyjnego: rubież rozwinięcia
  generatorów dymnych (ustawienie zasłony liniowej lub powierzchniowej), rozmieszczenie sił i środków...
 • ... tensor natężenia pól w teorii Yanga-Millsa:

  Korzystamy z postaci
  generatorów w reprezentacji dołączonej grupy SU(2)

  Przy omawianiu rozwiązań tego...
 • ... znajomości asymetrii rozkładów. Nie znam się bliżej na własnościach komputerowych generatorów liczb losowych (choć wiem, gdzie można znaleźć informacje na ten...
 • ... Generator chodu owadów

  Generowanie rytmu ruchu i uchwycenie synergii biologicznych
  generatorów chodu
  stanowi jedną klasę zagadnień istotnych z punktu widzenia projektowania...
 • ... r. na stacji doszło do pożaru. Spalił się jeden z generatorów tlenu. Na pokładzie znajdowały się dwa statki ewakuacyjne "Sojuz", z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego