Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
homologiczne
Znaleziono 9 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... obdarzony jest staw skokowy.
  Te same możliwości ruchowe miały kości
  homologiczne wymienionym wyżej, występujące w płetwie Sterropterygion. Widać z tego, że...
 • ... w formie systemów znaczeń - posiadają w obrębie tego samego społeczeństwa homologiczne własności formalne?
  Istotą struktury każdego modelu jest to, że ma...
 • ... Istotą jedności każdej określonej kultury są wykrywane przez analizę strukturalną homologiczne własności formalne poszczególnych systemów znaczeń. Kultura jest więc także uporządkowaniem...
 • ... bez wpływu.
  Przykładem godnym omówienia mogą być alkohole. Pierwsze szeregi
  homologiczne prostych alkoholi mają słodki alkoholowy zapach. Siła zapachu rośnie do...
 • ... Nie ulega też wątpliwości podobieństwo zapachu pierwszych związków z szeregu homologicznego alkoholi alifatycznych (alkohol metylowy i etylowy są praktycznie nieodróżnialne węchem...
 • ... kwasu tłuszczowego, tym łatwiej ulega ona peroksydacji. Stosunek szybkości peroksydacji homologicznych kwasów tłuszczowych zawierających 2, 4, 5 i 6 wiązań podwójnych...
 • ... krotnie) stwierdzono u chorych na cukrzycę obecność antygenu HBs oraz homologicznych przeciwciał anty-HBs surowicy, przy czym uwarunkowania dodatniej antygenemii były...
 • ... wydarzenia ewolucyjne wiążąc poszczególne izolowane elementy szkieletu sylurskich ryb z homologicznymi strukturami widocznymi na w pełni zachowanych skamieniałościach ryb dewońskich. Najstarsze...
 • ... wydarzenia ewolucyjne wiążąc poszczególne izolowane elementy szkieletu sylurskich ryb z homologicznymi strukturami widocznymi na w pełni zachowanych skamieniałościach ryb dewońskich. Najstarsze...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego