Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
hydrokortyzon
Znaleziono 19 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ze skutkiem glukostatycznym. Czołowym przedstawicielem tej grupy hormonów jest kortyzol (hydrokortyzon). W niewielkich ilościach jest też wytwarzany w organizmie kortyzon, który...
 • ... zawiesina krystaliczna do wstrzyknięć dostawowych i miejscowych infiltracji.
  Kortyzon i
  hydrokortyzon, będące odpowiednikami naturalnych glikokortykosteroidów wytwarzanych w organizmie, są przeznaczone przede...
 • ... 7.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
  Kortyzol (b-
  hydrokortyzon), główny reprezentant hormonów kory nadnerczy, czyli kortykosteroidów, jest substancją biologiczną...
 • ... pierwotna (choroba Addisona), jak i wtórna. Lekiem z wyboru jest hydrokortyzon, jako hormon naturalny, obdarzony właściwościami gliko- i mineralokortykosteroidowymi. Dobowa dawka...
 • ... h).
  Do pierwszej grupy kortykosteroidów, o krótkim czasie działania, należy
  hydrokortyzon i kortyzon oraz prednizon, prednizolon i metyloprednizolon. Do grupy steroidów...
 • ... metabolity. W przypadkach mniej sprawnej czynności wątroby przemiana kortyzonu w hydrokortyzon jest upośledzona i dlatego mogą wystąpić objawy niedostatecznego wyrównania substytucyjnego...
 • ... z wyboru jest stosowanie hydrokortyzonu w tabletkach. Po zażyciu doustnym hydrokortyzon ujawnia swój wpływ w ciągu 1 h, natomiast kortyzon po...
 • ... działanie biologiczne dopiero wówczas, gdy ulegnie w wątrobie przemianie w hydrokortyzon. Przemiana ta obejmuje ok. 80% podanej dawki kortyzonu, pozostała część...
 • ... ostrych bólach też jonoforeza na przykład z lignokainy czy z hydrokortyzonu. Są leki przeciwbólowe Tak że naprawdę naprawdę... leczenia szybkiego bólu...
 • ... w ten sposób ma charakter substytucyjny, czyli zastępczy. Fizjologiczne dawki hydrokortyzonu nie wywołują na ogół żadnych objawów niepożądanych. W rzadkich przypadkach...
 • ... leczniczych najczęściej jest wykorzystywane działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne dużych dawek hydrokortyzonu i jego analogów. Tłumienie odczynów zapalnych tkanek zależy od hamowania...
 • ... który uzyskuje aktywność biologiczną dopiero po konwersji w wątrobie do hydrokortyzonu. Do grupy tej należą także syntetyczne pochodne kortyzolu. Wspólną cechą...
 • ... i wstrzyknięć dostawowych.
  Do wskazań nagłych należy się posłużyć hemibursztynianem
  hydrokortyzonu, wstrzykując go bezpośrednio dożylnie albo podając w kroplowym wlewie dożylnym...
 • ... Ogólny czas działania ocenia się na 20-24 h. Octan hydrokortyzonu nie wywiera wyraźnego wpływu ogólnego po wstrzyknięciu domięśniowym. Przeznaczony jest...
 • ... godzinach 100-150 razy silniejszy w porównaniu z jednorazową dawką hydrokortyzonu.
  Badania in vitro wskazują na szczególną obfitość receptorów dla deksametazonu...
 • ... wyrównania substytucyjnego. W takich sytuacjach postępowaniem z wyboru jest stosowanie hydrokortyzonu w tabletkach. Po zażyciu doustnym hydrokortyzon ujawnia swój wpływ w...
 • ... dłużej niż po wstrzyknięciu dożylnym.
  Następną dużą grupę syntetycznych analogów
  hydrokortyzonu stanowią prednizon i prednizolon oraz ich pochodne. Znalazły one najszersze...
 • ... wstrzykiwać kortykotropiny ze wskazań pilnych, wymagających szybkiej interwencji przy użyciu hydrokortyzonu. Odstawianie kortykotropiny powinno się odbywać stopniowo, ze względu na grożącą...
 • ... ten sposób m.in. budezonid do leczenia wziewnego i maślan hydrokortyzonu, wykorzystywany w dermatologii. Zdolność do wiązania z receptorem mineralokortykoidowym wykazują...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego