Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
natarcie
Znaleziono 289 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... własnego zapachu, skłębionych wysoko, pod niedosiężnym, zdawało się, stropem komnaty.
  Natarci antyseptycznym olejem, stali w długim szeregu ginekolodzy i odbierali jaja...
 • ... pewne zasługi w przeszłości. I to uczyniwszy, można przystąpić do natarcia.
  Otóż właściwością komunistów - zwracał na to uwagę Orwell - jest, że...
 • ... nieudanej próbie przełamania z marszu. W czasie trwania ogniowego przygotowania natarcia w określonych pasach działają dyżurujące samoloty lotnictwa artyleryjskiego Prowadzą one...
 • ... Pododdział może być wyznaczony do działania jako OW podczas prowadzenia natarcia. Może to nastąpić wówczas, gdy powstaną dogodne, warunki do przeniknięcia...
 • ... wojna zaczęła się dopiero na dobre. Wnioskując z siły niemieckiego natarcia na wschodzie, potrwa długo.
  zbyt naiwnie obliczałem siły ZSRR. Wierzyłem...
 • ... światowej. Jednakże Linia Maginota jako mur zdała egzamin podczas niemieckiego natarcia w 1940 r.! Próby przełamania rejonów umocnionych Lauter i Metz...
 • ... zakładane zarówno podczas natarcia, jak i w czasie obrony. Podczas natarcia pola minowe można zakładać przede wszystkim wtedy, gdy pododdziały piechoty...
 • ... legionów polskich. "Głównymi warunkami skutecznego ataku kawaleryjskiego jest szybkość, nagłość natarcia, a gwałtowność i siła przy starciu" - pisze dalej anonimowy autor...
 • ... ich centrala przekazuje dla J-23, wskazują na kierunek letniego natarcia bolszewików. To bardzo ważne. Oberkommando zostało poinformowane.
  Twarz Klossa była...
 • ... i Berezyny.
  Działania polskie na północnym odcinku frontu nie przerwały
  natarcia Armii Czerwonej na froncie ukraińskim, gdzie armia Budionnego zaczęła zagrażać...
 • ... Kolumb dyszał prędko.
  - A ja tak - przedłużył strzałkę markującą kierunek
  natarcia.
  Peter pokręcił przecząco głową, wskazując na odsłoniętą tym manewrem flankę...
 • ... być mniejsza. Natomiast w terenie umożliwiającym przeciwnikowi osiągnięcie szybszego tempa natarcia, głębokość ta musi być większa.
  Ogromny wpływ wywierają naturalne właściwości...
 • ... na znaczną, głębokość działań zaczepnych oraz znaczącym wzrostem tempa prowadzonego natarcia.
  W pierwszych dniach realizacji planu Barbarosse niemieckie dywizje pancerne osiągały...
 • ... stateczniki ustawione w takiej pozycji, by obniżały ogon (zwiększając kąt natarcia skrzydeł) w miarę wzrostu szybkości lotu. Przy małej szybkości "dziób...
 • ... tereny Węgier i mogły zacząć oczyszczać przedpole dla zbliżającego się natarcia w kierunku Wiednia. Nie trzeba się rozwodzić nad ogromnym znaczeniem...
 • ... płetwy piersiowe. Ruchliwość bocznych płatów tułowia umożliwiła im
  kontrolowanie kąta
  natarcia powierzchni nośnej. Zwolniło to ogon z tej roli i płetwa...
 • ... chwilę w skupieniu, po czym z determinacją zastosował metodę bezpośredniego natarcia. Posadził cudzoziemca przy stole i rozłożył przed nim kilka starannie...
 • ... utrzymanie pierwszego pasa obrony i wykonywania ognia w celu powstrzymania natarcia nieprzyjaciela, lotnictwo artyleryjskie prowadzi rozpoznanie rejonów ześrodkowań piechoty i czołgów...
 • ... i dwa motocykle. Mjr Jerzy Dembowski nie wsparł, niestety, naszego natarcia, zebrał swoje wojsko i dodatkowo dwa plutony z mojej kompanii...
 • ... natarcia przedstawiony na rysunku 3 i porównamy go z planem natarcia opracowanym z wykorzystaniem znaków taktycznych stosowanych w Układzie Warszawskim lub...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego