Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ochrona przyrody
Znaleziono 191 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Przedstawiciele władz na różnych szczeblach nie rozumieją spraw związanych z ochroną przyrody - dodał Walenty Obrochta.

  Przeciw olimpiadzie

  Delegaci Zjazdu przyjęli wniosek, w...
 • ... Rodziewiczówny. Dość, że w wieku lat trzynastu bardzo przejmowałem się ochroną przyrody i rysowałem mapy mojego państwa idealnego, w którym nie było...
 • ... na świecie organizacji skupiającej kraje, organizacje i stowarzyszenia zajmujące się ochroną przyrody - Federacji Parków Natury i Parków Narodowych Europy (EUROPARC Federation).
  Przyznanie...
 • ... co się należy, dać właścicielom na wykonanie zadań związanych z ochroną przyrody i utrzymaniem dróg i szlaków turystycznych.
  Ponieważ w tej kwestii...
 • ... na obszarach cennych przyrodniczo i którzy godzą produkcję żywności z ochroną przyrody, dostają od 450 do 900 euro za hektar.

  W Polsce...
 • ... stowarzyszenia. SMZC planuje kultywować stare tradycje, prowadzić działania związane z ochroną przyrody. W planach jest też organizacja różnych wystaw, imprez kulturalnych, festynów...
 • ... często sprzecznych ze sobą. Można wymienić spory lobby wodnego z ochroną przyrody o koncepcję budowy Kaskady Wisły, czy konflikt leśników z przyrodnikami...
 • ... jest, elektrownia działa, a o ekologach zapomniano.
  Pozostali ci, którzy
  ochronę przyrody sprawują z urzędu - pracownicy Parku. Podobnie jak w Tatrach, na...
 • ... ściśle egzekwowane. W Słowacji trwa dyskusja, czy powoływanie się na ochronę przyrody ma sens i czy konieczne jest zamknięcie gór na zimę...
 • ... finansowych - NFOŚiGW w 1997 r. przeznaczył 4,3% nakładów na ochronę przyrody, a 1,7% na edukację. W podobny sposób działają wojewódzkie...
 • ... i gospodarki wodnej, które w latach 1994-1995 przeznaczyły na ochronę przyrody 1,7% i tyle samo na edukację. Tego typu struktura...
 • ... 2100 osób o wyłączenie naszej własności z granic TPN, natomiast ochronę przyrody utrzymać nadal poprzez utworzenie na tym terenie parku krajobrazowego czy...
 • ... Parku za propagowanie w Parku turystyki konnej i rowerowej. Czy ochronę przyrody da się pogodzić z turystyką?

  - Rada Naukowa to zespół fachowców...
 • ... terenów, które są wyłączone z uprawiania wspinaczki ze względu na ochronę przyrody. Mogą w nim wziąć udział członkowie SHS JAMES oraz taternicy...
 • ... niejako z natury rzeczy, dość ściśle ograniczona ze względu na ochronę przyrody, zasady współżycia z innymi "użytkownikami" gór, przepisy dotyczące granicy państwowej...
 • ... do takich konfliktów. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że za ochronę przyrody w Parku odpowiada dyrektor.

  Wotum nieufności

  Mieszkańcy Zawoi wystosowali do...
 • ... stabilności procesów ekologicznych i ekosystemów,
  - ochronę różnorodności genetycznej oraz ogólną
  ochronę przyrody,
  - zachowanie i polepszenie stanu zdrowia ludzi, bezpieczeństwa pracy i dobrobytu...
 • ... siedemdziesiąt parków krajobrazowych przewiduje się śmiesznie małe nakłady. Na całą ochronę przyrody przewiduje się tylko 1 bln zł, co stanowi poniżej 0...
 • ... na obozowiskach i w schroniskach, a także ze względu na ochronę przyrody, akcja ta musiała być ograniczona i regulowana. W ostatnich latach...
 • ... należy przede wszystkim w świadomość. Można wyrazić pogląd, że na ochronę przyrody i edukację winniśmy przeznaczyć co najmniej po 10% wydawanych środków...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego