Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ochrona przyrody
Znaleziono 191 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... harcerze dbają o przyrodę Tatr i Podhala.
  Zakopiański Oddział Ligi
  Ochrony Przyrody organizuje też konkursy plastyczne i rajdy, zajmuje się edukacją ekologiczną...
 • ... ministerialna. W tej sprawie musi wypowiedzieć się jeszcze Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Obecnie obowiązki szefa w Parku na Babiej Górze tymczasowo pełni...
 • ... Są to najatrakcyjniejsze krajobrazowo i najbardziej wartościowe formy i obiekty ochrony przyrody oraz cenne gatunki flory i fauny. Według stanu z końca...
 • ... postanowień z Rio w Polsce

  Polska ma bardzo stare tradycje
  ochrony przyrody. W okresie międzywojennym Polska brała żywy udział w kreowaniu założeń...
 • ... obszarów chronionych. Tak zwana warszawska szkoła leśna krytykuje założenia konserwatorskiej ochrony przyrody i przeciwstawia się idei utworzenia parku narodowego na całej powierzchni...
 • ... Parku Narodowego odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy zakopiańskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody. W trakcie spotkania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowe władze...
 • ... dobie walki z pomysłem organizacji olimpiady w Zakopanem zaszkodzi idei ochrony przyrody...

  - Organizatorzy przeprowadzili u nas prezentację całej imprezy. Zrobili to bardzo...
 • ... znalazło się tam pod pozycją "Flora polska" - 10 publikacji, "Komisja Ochrony Przyrody" - 1 itd., zamieszczono w nim tylko same nazwiska. Wynika stąd...
 • ... 1993 doszło do poważnego konfliktu Ministra OŚZNiL z Państwową Radą Ochrony Przyrody, w co zaangażowany był nawet Sąd Administracyjny.
  Omawiane konflikty nabrały...
 • ... Prezydencie RP (1992-1995),
  - Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN,
  - Komitet
  Ochrony Przyrody PAN,
  - Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
  - Instytut na rzecz Ekorozwoju,
  - Biuro...
 • ... 1992 w ochronie środowiska

  Rok 1992 był znaczący w historii
  ochrony przyrody w Polsce i kształtowaniu się nowego procesu zarządzania zasobami Ziemi...
 • ... gór, ich rzeźba, hydrografia, klimat i jaskinie. Zaprezentowano także dzieje ochrony przyrody i walk o utworzenie parku przyrody w Tatrach, historię badań...
 • ... miasta.
  W projekcie brak jest szczegółowych uwarunkowań odnoszących się do
  ochrony przyrody i zabytków. Przyjęcie planu w takiej formie doprowadzi do działań...
 • ... całych ekosystemów jest nowym, bardzo daleko idącym rozszerzeniem tradycyjnie pojmowanej ochrony przyrody. Oznacza to, że obok potrzeby powiększania obszarów objętych ochroną, na...
 • ... to obszary powiązane przestrzennie i funkcjonalnie, a objęte różnymi formami ochrony przyrody, wzajemnie się uzupełniającymi. System EECONET stara się zintegrować obszary chronione...
 • ... zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest wywołanie konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody oraz pogłębienie społecznej świadomości w dziedzinie zagrożeń środowiskowych. Fotografie, wyzwalające...
 • ... z władzami miasta, które wspierały finansowo organizację.
  Większość członków Ligi
  Ochrony Przyrody stanowi młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Pod względem ilości...
 • ... Gąsienica Byrcyn ze swoimi współpracownikami oraz Jerzy Zembrzuski z Ligi Ochrony Przyrody.
  Na koniec posłowie z obu komisji przegłosowali wspólne stanowisko następującej...
 • ... raz pierwszy w Polsce. Prowadził je międzynarodowy zespół specjalistów od ochrony przyrody i środowiska (z Kanady, USA, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Polski...
 • ... zrzeszającego 80 tys. członków okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Ligi Ochrony Przyrody, współpracujące z wieloma innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
  Przyjmując zasadę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego