Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ochrona przyrody
Znaleziono 191 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

  Ochrona przyrody. Nakłady na
  ochronę przyrody w budżecie MOŚZNiL muszą wynosić około 3%, a nie 0...
 • ... z funduszy europejskich, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, obsługę rewitalizacji zabytków, ochronę przyrody i drzewostanu, przygotowanie systemu informacji oświatowej, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych...
 • ... pracowników. Niedofinansowanie parków narodowych wynika z tego, że MOŚZNiL na ochronę przyrody przeznacza tylko 0,5% swojego budżetu.
  Państwo jest odpowiedzialne za...
 • ... Wtedy naruszenie zakazu będzie wykroczeniem lub przestępstwem z ustawy o ochronie przyrody.
  Przedmiotem czynu z art. 120 k.w. jest drzewo, a...
 • ... koncepcji odpowiedzialności karnej stworzonej w ustawie z 1934 r. o ochronie przyrody (jej istotą jest odpowiedzialność tylko za wykroczenia), która to koncepcja...
 • ... na terenie Słowacji, informują o międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, poświęconych ochronie przyrody.
  W pierwszym tegorocznym numerze jest sporo ciekawych artykułów, m.in...
 • ... národného parku. Zostały one opracowane w oparciu o Ustawę o ochronie przyrody Słowackiej Republiki z 1994 roku, a ukazały się w Monitorze...
 • ... a "skłusowanie" kozicy jest wykroczeniem z art. 28 ustawy o ochronie przyrody, gdyż to jest zwierzę chronione gatunkowo. Inny przykład to zniszczenie...
 • ... skierowanych jest do sądów, kolegiów. Powołują się na Ustawę o ochronie przyrody, która przecież nie obowiązuje poza terenem Parku!
  - Ta wojna zaczęła...
 • ... się być zgoda na dokonanie odstrzału interwencyjnego. W ustawie o ochronie przyrody jest klauzula, że minister może wydać zgodę na odstrzał osobników...
 • ... decyzji na korzystanie z wód i ich przekształcanie.
  Ustawa o
  ochronie przyrody głosi, że poddanie pod ochronę jakiegoś obszaru następuje m. in...
 • ... najistotniejszymi aktami prawnymi w sprawie gospodarowania wodami są ustawy: o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska i prawo wodne. Niestety, zapisy zawarte w...
 • ... Nawet gdyby była drogą powiatową, to i tak ustawa o ochronie przyrody mówi, że starosta winien określić zasady ruchu po niej z...
 • ... i o odpadach) i rozporządzeń wykonawczych (np. do ustawy o ochronie przyrody z roku 1991);
  - tworzenia nowych struktur organizacyjnych (zarządzania zlewniowego wodą...
 • ... z 30 października 1954 r. w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 1949 r. Zatem Rada Ministrów władna jest zmienić to...
 • ... i na poparcie swojej opinii cytuje artykuł 14 Ustawy o ochronie przyrody z 1991 r. - Park narodowy jest udostępniany do zwiedzania. Za...
 • ... masowego przekazu (TV) nie realizują założeń przyjętych w ustawie o ochronie przyrody.
  Nie można się więc zgodzić z końcowymi wnioskami, że "priorytety...
 • ... Nie będą zatem biletami wstępu do Parku i Ustawa o ochronie przyrody nie ma tu nic do rzeczy. - Od pół roku domagamy...
 • ... i nie wszczynać inwestycji. Przecież, art. 2.2. ustawy o ochronie przyrody mówi, że ochrona przyrody ma na celu kształtowanie właściwych postaw...
 • ... situ. Na kraje wysoko uprzemysłowione nakłada się obowiązek partycypowania w ochronie przyrody krajów Południa, odznaczającej się wybitną bioróżnorodnością, skąd pobierany jest materiał...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego