Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ochrona przyrody
Znaleziono 191 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... najpierw (najprawdopodobniej w maju) do spotkania ministrów odpowiedzialnych za problemy ochrony przyrody. ˇ Autor petycji w kwestii swobód religijnych, którą podpisało około 600...
 • ... Krakowie.
  Do końca zeszłego roku Społeczna Straż Rybacka oraz Straż
  Ochrony Przyrody podporządkowana była Urzędowi Wojewódzkiemu w Nowym Sączu. Po reformie administracyjnej...
 • ... nie leży w liczebności wilków - uważa Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. - Zwykle odstrzałów dokonywano na terenach tradycyjnie "wilczych" - w lesie...
 • ... wykonywaniu ochrony przyrody mogą korzystać z opinii biegłych w zakresie ochrony przyrody. (art. 40.1.)
  I tu właśnie tkwi największe nieszczęście. Całe...
 • ... Południe". Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył kolejne skargi złożone przez Ligę Ochrony Przyrody.
  Decyzja wstrzyma budowę 22 obiektów oczyszczalni. Liga skarży inwestora m...
 • ... Zawody samochodowe w Tatrach nie bardzo przypadły do gustu miłośnikom ochrony przyrody. I to nawet nie tyle sam przejazd samochodów czy motocykli...
 • ... chronione, aby je zagospodarować dla swoich celów. Mówił, że sprawę ochrony przyrody regulują odpowiednie przepisy, a parki narodowe należą do sektora publicznego...
 • ... którym sprzeciwili się organizacji olimpiady w Zakopanem: - My, członkowie Ligi Ochrony Przyrody, zorganizowani, działający w Oddziale Zakopiańskim, z dużym zaniepokojeniem i obawą...
 • ... w Warszawie wraz z kilkoma oddziałami zamiejscowymi - prowadzonego przez Ligę Ochrony Przyrody, Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Wyższej Szkoły...
 • ... da się zorganizować olimpiady w Tatrach w harmonii z wymogami ochrony przyrody.
  Podobnie zareagowała Ewa Symonides, szefowa Państwowej Rady Ochrony Przyrody. - Jeżeli...
 • ... pracowników i społeczności lokalnej nie sprzyjają tworzeniu właściwej atmosfery dla ochrony przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego. Czterdziestu pracowników (na 44 w Parku) wystąpiło...
 • ... się nie przejmuje zachowywaniem w nim porządku i przestrzeganiem zasad ochrony przyrody. Cała okolica jest kompletnie zdewastowana, a niemal każdy podmuch halnego...
 • ... powstanie strategii: europejskiej, krajowych, regionalnych i lokalnych.
  Dotychczasowe krajowe systemy
  ochrony przyrody są obecnie integrowane w ramach EECONET. Inicjatorem tego procesu jest...
 • ... wychowawczyni klasy VIa, której uczniowie, zrzeszeni w szkolnym kole Ligi Ochrony Przyrody, znani są z wielu proekologicznych akcji. - Wówczas, co zrozumiałe, dominował...
 • ... w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji powstają krajowe plany ochrony przyrody (National Nature Plan - NNP). Opracowana już została koncepcja przestrzenna, polskiej...
 • ... im. Mariana Raciborskiego, pozostający pod opieką Tatrzańskiej Stacji Naukowej Zakładu Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN. Na terenie ogrodu, liczącym 2 tys...
 • ... odkupił pruski książę Christian Hohenlohe-Oeringen, słynny z własnego systemu ochrony przyrody, w myśl którego nikomu - poza samym księciem i jego gośćmi...
 • ... niepokojów, emocji jak i amatorszczyzny, która niestety dominuje w kwestii ochrony przyrody.

  - Amatorszczyzna wśród naukowców?

  - W tej chwili w Polsce nie ma...
 • ... na którym omawiane były sprawy turystyki w Tatrach i problemy ochrony przyrody.
  (ar)  Polacy na Piramidzie Carstensz

  Po raz pierwszy Polacy weszli...
 • ... integrowane w ramach EECONET. Inicjatorem tego procesu jest Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Obecnie w Polsce, Czechach, na Węgrzech...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego