Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
ochrona przyrody
Znaleziono 191 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... do krajów wysoko uprzemysłowionych. Konwencja zobowiązuje je do partycypowania w ochronie przyrody krajów Południa, odznaczającej się wybitną bioróżnorodnością, skąd pobierany jest materiał...
 • ... są sprzedawane na bazarze na Kole. Według nowej ustawy o ochronie przyrody, nawet trzymanie martwych zwierząt jest zabronione, nie mówiąc już o...
 • ... się być zgoda na dokonanie odstrzału interwencyjnego. W ustawie o ochronie przyrody jest klauzula, że minister może wydać zgodę na odstrzał osobników...
 • ... przetrwanie, a nie na prawidłową działalność zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Zadania szybko rosną, choćby z tytułu utworzenia trzech nowych międzynarodowych...
 • ... sprzeczny z art. 14 p. 1, p. 2 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 X 1991 r.
  Natomiast oficjalne poparcie udzielone...
 • ... sportowe, a także wyjazd do leśniczówki w Olchowej, gdzie o ochronie przyrody, dokarmianiu zwierząt i polowaniach opowiadali myśliwi. "Wszystkie dzieci są nasze...
 • ... też potrzeba nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, o lasach i ochronie przyrody. Należy powstrzymać uchwalanie ustaw sprzecznych z polityką ekologiczną.
  Zagadnienia ekonomiczne...
 • ... wykorzystana zgodnie z celem wywłaszczenia. W zgodzie z ustawą o ochronie przyrody odzyskać można tereny zabudowane lub użytkowane rolniczo. Ponadto - jak informował...
 • ... przy swoim. TPN powoływał się na art. 14 Ustawy o ochronie przyrody, który tylko dyrektorowi daje prawo pobierania opłat za wstęp na...
 • ... zagrożenie dla pieszych! A ja się pytam, czy to zagraża ochronie przyrody w Parku. Przecież wypadek może zdarzyć się każdemu. Poza tym...
 • ... będzie negatywnych skutków olimpiady na przyrodę. Zresztą, obowiązująca ustawa o ochronie przyrody nie daje możliwości organizacji igrzysk w obrębie parku narodowego.
  Bartosz...
 • ... to rozporządzenie, ale tylko w ramach obowiązującej dzisiaj ustawy o ochronie przyrody z roku 1991.
  mag  Ludźmierzanie najlepsi

  W piątek 12 marca...
 • ... w badanej dziedzinie przyniosła ustawa z 16 października 1991 o ochronie przyrody. Odstąpiła ona zdecydowanie od koncepcji ustaw z 1934 r. i...
 • ... obronie

  Dyrektor w długiej wypowiedzi - powołując się na ustawę o
  ochronie przyrody, przepisy i rozporządzenia - wyjaśnił, dlaczego podejmował decyzje, nie zawsze akceptowane...
 • ... lub uszkodzenie stawało się wykroczeniem z art. 28 ustawy o ochronie przyrody, karane niewielką grzywną i tylko w razie działania umyślnego sprawcy...
 • ... tego rodzaju nonsensy nie mogły być dłużej tolerowane. Ustawa o ochronie przyrody usunęła je, co zresztą nie oznacza, że nie pojawiły się...
 • ... by wykazać się, jak bardzo mu zależy na drogach i ochronie przyrody w tym rejonie - wali z grubej rury - Kozice padają, ilość...
 • ... reformie prawa karnego środowiska RFN, wreszcie w polskiej ustawie o ochronie przyrody doprowadziło do wprowadzenia kilku typów przestępstw także w tej dziedzinie...
 • ... obszary chronionego krajobrazu bądź użytki ekologiczne w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody) i wprowadzanie zakazu wyrębu. Wtedy naruszenie zakazu będzie wykroczeniem lub...
 • ... mieć rezerwaty

  ekologia

  Ustanowienie morskich rezerwatów, stanowiących odpowiednik lądowych parków
  ochrony przyrody, postulują uczeni zgromadzeni na tegorocznym spotkaniu American Association for the...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego