Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
prawomocny
Znaleziono 205 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 1994 r. ustawa budżetowa na tenże rok wciąż nie była prawomocna. Co więcej opozycja parlamentarna, a zwłaszcza pozaparlamentarna (część związków zawodowych...
 • ... Anny P. (35 l.) ze względów formalnych. Jego decyzja jest prawomocna. A to oznacza, że prawa rodzicielskie zostały jej odebrane ostatecznie...
 • ... zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku konieczna była prawomocna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie lub przekazanie mienia gminom.
  Omawiana ustawa...
 • ... uznał natomiast umowę dzierżawną z Polskim Zjednoczeniem Rzymsko-Katolickim za prawomocną. Niektórzy prawnicy wysuwaj ą przypuszczenie, że ewentualnie o prawo własności...
 • ... longobardzki termin gairethinx (gaire - włócznia, thing - wiec). Oznaczał on najczęściej prawomocną, publicznie dokonaną darowiznę, ale edykt Rotariego, jak czytamy w epilogu...
 • ... roku.
  Z kolei w Warszawskiej Szkole Biznesu, która ma już
  prawomocną decyzję ministra zawieszającą studia magisterskie z zarządzania i marketingu, pracownica...
 • ... grze na czas" nazywa nieporozumieniem. I dodaje, że ostateczną i prawomocną decyzję wykonał, tworząc stanowiska wicedyrektorów w tych podstawówkach.
  KRZYSZTOF KOZIOŁEK...
 • ... na której opierał się akt oskarżenia, jest wadliwa.
  - Sąd podejmie
  prawomocną decyzję. Zaraz potem niezwłocznie przekażemy wszystkie akta sprawy do prokuratury...
 • ... przeciwko Rakowskiemu został zwrócony przez sąd prokuraturze jako sprzeczny z prawomocną decyzją Regulskiego o umorzeniu sprawy.

  W grudniu 1994 szef warszawskiej...
 • ... na pewno nam zafunduje: i Lech Wałęsa, i ja mamy prawomocne werdykty Sądu Lustracyjnego, w których stwierdzono, że nie byliśmy tajnymi...
 • ... Tym również można tłumaczyć fakt. że "orzeczenia sądu antymonopolowego są prawomocne" (art. 479 k.p.c.). Oznacza to, i tak prawidłowo...
 • ... którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  § 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu...
 • ... po uprawomocnieniu się tego werdyktu SN.
  Orzeczenie nie jest jeszcze
  prawomocne - można się do niego odwołać do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy...
 • ... się w nim, że: "w okresie ostatnich pięciu lat skazania prawomocne na karę do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności stanowią średnio...
 • ... reguła moralna, lecz też jako zasada epistemologiczna. Znaczy to, że prawomocne użycie pojęcia prawdy, czy nawet przekonanie, że prawdę można zasadnie...
 • ... autorów pozwalają - w niektórych przynajmniej przypadkach - traktować owe twierdzenia jako prawomocne w odniesieniu do uczestnictwa w kulturze w wąsko definiowanym zakresie...
 • ... kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
  b) dowód rejestracyjny,
  c...
 • ... Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które zapowiedziało, że tylko decyzje Wieteski będą prawomocne.
  W tej sytuacji wojewoda sięgnął po inne argumenty - o bałaganie...
 • ... jeszcze w tym roku. Pozwoliłoby to być może na jego prawomocne sfinalizowanie przez sąd apelacyjny do końca 2005 r., a więc...
 • ... daty zawarcia lub jeżeli postanowienie sądu, odmawiające zarejestrowania, stało się prawomocne, umowa traci moc obowiązującą.
  Art. 173. § 1. Jeżeli po zarejestrowaniu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego