Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rezonansowy
Znaleziono 76 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wielkie panowało w czasie transportu napięcie, wiedziała chyba tylko płyta rezonansowa wraz z metalową ramą.
  - Nie pękajcie - dodawał im otuchy środkowy...
 • ... w oczywisty sposób zależą od niej całka nakrywania i całka rezonansowa.
  Różnicę energii między orbitalami wiążącym i antywiążącym, utworzonymi z danej...
 • ... atomowe, całka nakrywania S tych orbitali jest dodatnia, czyli całka rezonansowa ma wartość ujemną. Ze wzorów lub wynika wówczas, że funkcja...
 • ... wstęgowych, dwuobwodowych strojenie jest bardziej skomplikowane i pracochłonne, a krzywa rezonansowa ma wierzchołek bardziej spłaszczony z niewielkim wklęśnięciem pośrodku (rys. 2b...
 • ... pobliżu energii zerowej, gdzie są one najwęższe i najwyraźniejsze. Gałąź rezonansowa będzie zatem przy uwzględnieniu urojonej części potencjału zanikać od strony...
 • ... funkcje i zaś są rzeczywiste. Całkę nazywa się często całką rezonansową (określenie to ma tylko historyczne uzasadnienie i nie należy się...
 • ... 1].
  Zacznijmy od pewnych ogólnych stwierdzeń dotyczących reakcji rezonansowych. Reakcję
  rezonansową uważamy za proces dwustopniowy, w którym od początkowego układu 1...
 • ... fali de Broglie'a cząstki padającej, - energią cząstki padającej, 0 - energią rezonansową, ((...)) - cząstkowymi szerokościami poziomów ze względu na wychwyt cząstki x i...
 • ... Dla membrany prostokątnej o wymiarach ab podamy zależność na częstotliwości rezonansowe jej drgań własnych (pominięto wpływ tłumienia) [12] gdzie v - prędkość...
 • ... na atomach moderatora.
  W zakresie energii ((...)) występują znane wielkie piki
  rezonansowe dla wychwytu radiacyjnego (rys. 4.9). Do minimalizowania strat w...
 • ... sobie wieczorem światłami okien poprzez obszar, który powtarza jak pudło rezonansowe stuk młotka, szczekanie psów i głosy ludzi - może dlatego tak...
 • ... stwierdzono doświadczalnie (np. badania subtelnej struktury widm, efekt Zeemana, metody rezonansowe). Właściwość tę można opisać, przyporządkowując cząstce elementarnej wielkość fizyczną o...
 • ... stronach rezonansu faza

  Koniec wektora Sl(E) obiega zatem kółko
  rezonansowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Promień tego kółka...
 • ... a zatem dla fazy równej nieparzystej wielokrotności pi/2. Maksimum rezonansowe wystąpi wtedy, gdy faza przechodzi przez pi/2 rosnąc; towarzyszyć...
 • ... PRZEKROJU CZYNNYM
  Adam Strzałkowski
  Instytut Fizyki UJ
  Instytut Fizyki Jądrowej

  Rezonansowe reakcje jądrowe pojawiły się w fizyce jądrowej już bardzo dawno...
 • ... występuje (rys. 7c).
  Jeszcze mniej wyraźnie niż na wykresie maksimum
  rezonansowe występuje na wykresie gdyż czynnik lambda2 przesuwa maksimum echa w...
 • ... przy otwartym luku, słychać lepiej. Że kajuta działa jak pudło rezonansowe. Tak rozumuję, gdy robi mi się wyjątkowo chłodno. Gdy mimo...
 • ... się prowadzić do poprawienia dokładności opisu przekrojów czynnych reakcji [8].
  REZONANSOWE EFEKTY W REAKCJACH JĄDROWYCH
  GIGANTYCZNE REZONANSY W CAŁKOWITYM PRZEKROJU CZYNNYM...
 • ... Te maksima cząstkowych przekrojów czynnych odpowiadają energiom rezonansowym protonów. Energie rezonansowe wynoszą odpowiednio: ((...)). Po dodaniu energii wiązania protonu w jądrze ((...)) otrzymujemy...
 • ... się tylko do wartości nie przekraczając jej, skutkiem czego maksimum rezonansowe zlewa się z echem jak na rys. 8c.
  Interesujące jest...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!