Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
udokumentowany
Znaleziono 277 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... lekiem całkowicie bezpiecznym.
  Zinaxin(tm) to unikalny lek o skuteczności
  udokumentowanej badaniami klinicznymi.
  Zinaxin(tm) stosuje się początkowo 2 razy dziennie...
 • ... arcybiskupa bratysławskiego Jana Sokola czy luterańskiego biskupa Jana Filo. Fakt udokumentowanej współpracy nie pociąga za sobą jednak konsekwencji prawnych.

  Jeżeli idzie...
 • ... miały też konodonty. Były pierwszą większą grupą strunowców o dobrze udokumentowanej ewolucji (ryc. 9.13).
  Gdzieś w pobliżu Metaspriggina i konodontów...
 • ... i ich układów - oswajanie nieba - ginie w mrokach najdawniejszej, nie udokumentowanej w źródłach pisanych historii ludzkości. Są tacy, którzy wiek pewnych...
 • ... prawa prawdziwych opiekunek. Zakwalifikowane psychologicznie, zarejestrowane w agencji, w posiadaniu udokumentowanej drogi zawodowej, świadome odpowiedzialności, nie mają nic wspólnego z opisywanymi...
 • ... prowadzający dziecko
  Osoba nauczyciela jest ukształtowana przez parę tysięcy lat
  udokumentowanej historii tego zawodu. Praca nauczyciela dzisiaj to tysiące odmian i...
 • ... i rzeczy ("Co byśmy robili z tymi kupami całej przeszłości udokumentowanej?" - pyta na przykład), podświadomie natomiast przeżywa lękowe sny związane z...
 • ... która, jak u Tolkiena, kończy się tuż przed początkiem historii udokumentowanej.

  GOSPODARKA  Najpierw spowiedź, potem kasa

  Komputer decyduje, czy dostaniesz kredyt...
 • ... alkoholu i papierosów". Minister zgodził się z zarzutami rzecznika dotyczącymi udokumentowani zamieszkania w strefie nadgranicznej. Jednak "fakt ustalenia miejsca zamieszkania podróżnego...
 • ... Lubelszczyznę należy włączyć do działu Bałtyckiego. Szkoda jedynie, że dla udokumentowania swego stanowiska autor zamieścił w całym dziele jedynie 8 (osiem...
 • ... nie podlega oprocentowaniu.
  3. Kaucja ulega zwrotowi w przypadku:
  1)
  udokumentowania przez Abonenta uzyskania tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości albo...
 • ... przez Abonenta uzyskania tytułu prawnego do lokalu lub nieruchomości albo udokumentowania stałego zameldowania w miejscu instalacji urządzenia abonenckiego,
  2) rozwiązania lub...
 • ... mnóstwo rewersów, kwitów i dowodów dostarczonych przez chłopów dla wyraźnego udokumentowania petycji - ba! gdyby to zabrali!...
  Więc Kazimierz nie namyślając się...
 • ... jeszcze po omacku.
  Redakcja Brukowca Ochlańskiego odstąpiła od zamiaru fotograficznego
  udokumentowania całego zdarzenia aby nie drażnić współwsiowych dotkniętych a to wyrwaniem...
 • ... przez ubezpieczającego wartości przedmiotu szkody, bądź w razie braku takiego udokumentowania według przeciętnej wartości przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i...
 • ... przesłuchanie wszystkich lokatorów z domów zarządzanych przez Mariana C. celem udokumentowania jego trwającej przez szereg lat nieprawidłowej działalności, w wyniku której...
 • ... 280 zł, w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poniesienie wydatków nie wymaga udokumentowania, jednak odpisu może dokonać tylko ta osoba niepełnosprawna, która rzeczywiście...
 • ... dowodów wpłat do ZUS składek od wynagrodzeń pracowników, a także udokumentowania innych wydatków. Tego rodzaju nieprawidłowości wykryto u posła Ryszarda Chodynickiego...
 • ... przedsiębiorstw. Odnoszące się do nich rozporządzenie stanowi bowiem, że obowiązek udokumentowania dostaw spoczywa na dostawcach.

  Oprócz osobistego lub przesłanego listem poleconym...
 • ... można wszystko wszędzie. Do rejestracji działalności gospodarczej nie trzeba żadnego udokumentowania warunków, w jakich ludzie będą pracować. Nowo kreowani biznesmeni nie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego