Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Lagar Velho 1, o mieszanych cechach neandertalskich i ludzi współczesnych. Ponieważ wiek kości oszacowano na 25 tys. lat, stanowiłoby to dowód krzyżowania się obydwu populacji w przeszłości. Interpretacja ta spotkała się z krytyką - dzieci nie mają wykształconych wielu cech osobników dorosłych, więc trudno na podstawie ich szkieletów wysuwać jednoznaczne wnioski. Ponadto na rzecz przeciwników tezy o krzyżowaniu się obydwu gatunków przemawiają badania molekularne DNA. Z kości neandertalczyków udało się wydobyć tzw. DNA mitochondrialne i porównać je z analogicznym materiałem genetycznym wydobytym ze szczątków Homo sapiens sprzed 24 tys. lat oraz żyjących dzisiaj ludzi. Okazało się, że są one bardzo odmienne, a
Lagar Velho 1, o mieszanych cechach neandertalskich i ludzi współczesnych. Ponieważ wiek kości oszacowano na 25 tys. lat, stanowiłoby to dowód krzyżowania się obydwu populacji w przeszłości. Interpretacja ta spotkała się z krytyką - dzieci nie mają wykształconych wielu cech osobników dorosłych, więc trudno na podstawie ich szkieletów wysuwać jednoznaczne wnioski. Ponadto na rzecz przeciwników tezy o krzyżowaniu się obydwu gatunków przemawiają badania molekularne DNA. Z kości neandertalczyków udało się wydobyć tzw. DNA mitochondrialne i porównać je z analogicznym materiałem genetycznym wydobytym ze szczątków Homo sapiens sprzed 24 tys. lat oraz żyjących dzisiaj ludzi. Okazało się, że są one bardzo odmienne, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego