Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
Pojawiająca się emocja jest odpowiedzią na znaczenie danych sytuacji lub informacji. Interpretacja znaczenia wiąże się z procesami myślenia i wnioskowania. Wymaga to odpowiednio silnego zanagażowania poznawczego, a więc intencjonalnego odbioru wiadomości, przy odpowiednim stopniu koncentracji uwagi.
Kolejną grupą poglądów na strukturę procesów oceniania oraz wartościowania są teorie zakładające niezależność procesów afektywnych i poznawczych. Zajonc, uznaje procesy kształtowania ocen za niezależne od procesów przetwarzania informacji. Procesy te oparte są na odmiennych właściwościach bodźców: preferenda i dyskryminanda. Dyskryminanda stanowią łatwo dostępne percepcyjnie własności bodźców o charakterze fizycznym - np. kształt, barwa, jasność. Preferenda stanowią własności o charakterze całościowym i dotyczą interakcji własności prostych ze
Pojawiająca się emocja jest odpowiedzią na znaczenie danych sytuacji lub informacji. Interpretacja znaczenia wiąże się z procesami myślenia i wnioskowania. Wymaga to odpowiednio silnego zanagażowania poznawczego, a więc intencjonalnego odbioru wiadomości, przy odpowiednim stopniu koncentracji uwagi. <br>Kolejną grupą poglądów na strukturę procesów oceniania oraz wartościowania są teorie zakładające niezależność procesów afektywnych i poznawczych. Zajonc, uznaje procesy kształtowania ocen za niezależne od procesów przetwarzania informacji. Procesy te oparte są na odmiennych właściwościach bodźców: preferenda i dyskryminanda. Dyskryminanda stanowią łatwo dostępne percepcyjnie własności bodźców o charakterze fizycznym - np. kształt, barwa, jasność. Preferenda stanowią własności o charakterze całościowym i dotyczą interakcji własności prostych ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego