Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
takie, jak historia o Tobiaszu, o Józefie patriarsze, o Zuzannie, ale były to najczęściej opowiadania zbliżone do kanonicznej postaci Biblii, a więc raczej przekłady niż na danym motywie oparte twory literackie. Być może zaczął tu działać opór sporów o czyste Słowo Boże, który zatrzymał dalszy rozwój i dalsze przekształcenia powieści apokryficznej. Że w dramacie opór ten działał słabiej, to można wytłumaczyć właściwościami gatunku, przede wszystkim formą podawczą dialogu: motyw biblijny, "transkrybowany" na dramat, tak oddalał się od literalnego kształtu kanonicznego, że problem wierności lub niewierności Słowu Bożemu właściwie znikał.
Pojawiały się natomiast w powieści tematy polemiczno-religijne, które nigdy nie miały
takie, jak historia o Tobiaszu, o Józefie patriarsze, o Zuzannie, ale były to najczęściej opowiadania zbliżone do kanonicznej postaci Biblii, a więc raczej przekłady niż na danym motywie oparte twory literackie. Być może zaczął tu działać opór sporów o czyste Słowo Boże, który zatrzymał dalszy rozwój i dalsze przekształcenia powieści apokryficznej. Że w dramacie opór ten działał słabiej, to można wytłumaczyć właściwościami gatunku, przede wszystkim formą podawczą dialogu: motyw biblijny, "transkrybowany" na dramat, tak oddalał się od literalnego kształtu kanonicznego, że problem wierności lub niewierności Słowu Bożemu właściwie znikał.<br>Pojawiały się natomiast w powieści tematy polemiczno-religijne, które nigdy nie miały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego