Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
przyporządkowano numer, który nazywamy liczba atomową. Widzimy, że tablica składa się z poziomych rzędów zwanych okresami. Zawierają one kolejno po 2, 8, 8, 18, 32 i 15 (okres niekompletny) pierwiastków. Kolumny pionowe, na które dzieli się tablica, nazywamy grupami. Na przykład grupa zero składa się z gazów szlachetnych (hel, neon, argon...).W tak zestawionej tablicy najwyraźniej uwidacznia się w tej grupie pierwiastków charakterystyczne podobieństwo ich własności pojawiające się okresowo, choć w każdej inne występują pierwiastki będące chemicznymi analogami, tj. charakteryzujące się podobnymi własnościami fizycznymi i podobnymi reakcjami chemicznymi.
Gdy poznano już strukturę atomową, stało się jasne, że okresowość uwidoczniona w tablicy
przyporządkowano numer, który nazywamy liczba atomową. Widzimy, że tablica składa się z poziomych rzędów zwanych okresami. Zawierają one kolejno po 2, 8, 8, 18, 32 i 15 (okres niekompletny) pierwiastków. Kolumny pionowe, na które dzieli się tablica, nazywamy grupami. Na przykład grupa zero składa się z gazów szlachetnych (hel, neon, argon...).W tak zestawionej tablicy najwyraźniej uwidacznia się w tej grupie pierwiastków charakterystyczne podobieństwo ich własności pojawiające się okresowo, choć w każdej inne występują pierwiastki będące chemicznymi analogami, tj. charakteryzujące się podobnymi własnościami fizycznymi i podobnymi reakcjami chemicznymi.<br>Gdy poznano już strukturę atomową, stało się jasne, że okresowość uwidoczniona w tablicy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego