Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
pisanym prozą, przypisującym ją Jeremiaszowi. Toteż w wersji Septuaginty i w innych przekładach Księga Lamentacji znajduje się bezpośrednio po Księdze Jeremiasza. Tradycja przypisująca Jeremiaszowi autorstwo lamentacji wywodzi się z drugiej Księgi Kronik, której autor napisał: "Jeremiasz ułożył pieśń żałobną o Jozjaszu, a wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują ją w swych biadaniach nad Jozjaszem do dnia dzisiejszego" (2 Krn 35, 25). Wzmianka ta świadczy, że tradycja miała dawną proweniencję, lecz w niczym nie potwierdza, że napisana przez Jeremiasza lamentacja była identyczna z lamentacjami zawartymi w zbiorze określanym mianem Księgi Lamentacji. Przeciw temu świadczy twierdzenie (Lam 2, 9), że prorocy działający w Judei
pisanym prozą, przypisującym ją Jeremiaszowi. Toteż w wersji Septuaginty i w innych przekładach Księga Lamentacji znajduje się bezpośrednio po Księdze Jeremiasza. Tradycja <page nr= 229> przypisująca Jeremiaszowi autorstwo lamentacji wywodzi się z drugiej Księgi Kronik, której autor napisał: "Jeremiasz ułożył pieśń żałobną o Jozjaszu, a wszyscy śpiewacy i śpiewaczki wykonują ją w swych biadaniach nad Jozjaszem do dnia dzisiejszego" (2 Krn 35, 25). Wzmianka ta świadczy, że tradycja miała dawną proweniencję, lecz w niczym nie potwierdza, że napisana przez Jeremiasza lamentacja była identyczna z lamentacjami zawartymi w zbiorze określanym mianem Księgi Lamentacji. Przeciw temu świadczy twierdzenie (Lam 2, 9), że prorocy działający w Judei
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego