Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
wyobraźni empirycznej, często mylącej i ograniczonej przesądami wieku. Mitologen to podstawowy "temat" mitu, który jest opracowany w "wyobraźni transcendentalnej". Wyobraźnia ta jest jak światło, które pozwala widzieć, lecz samo nie jest widzialne. Jakaż jest jej ostateczna funkcja? Wyobraźnia transcendentalna uobecnia człowiekowi świat w wymiarze "ku Transcendencji", stanowiąc "organ" odczuwania nie bytów, lecz samego Bytu.
Na czym polega fundamentalna doniosłość owych prób?
Gdyby trzeba było odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, sformułowałbym je tak: próby te są uznaniem Boga za jedyną w swoim rodzaju Osobę, dokonanym nie na płaszczyźnie ostatecznej, końcowej koncepcji Boga, ale o wiele wcześniej, już na etapie szukania Boga
wyobraźni empirycznej, często mylącej i ograniczonej przesądami wieku. Mitologen to podstawowy "temat" mitu, który jest opracowany w "wyobraźni transcendentalnej". Wyobraźnia ta jest jak światło, które pozwala widzieć, lecz samo nie jest widzialne. Jakaż jest jej ostateczna funkcja? Wyobraźnia transcendentalna uobecnia człowiekowi świat w wymiarze "ku Transcendencji", stanowiąc "organ" odczuwania nie bytów, lecz samego Bytu. &lt;page nr=246&gt; <br> Na czym polega fundamentalna doniosłość owych prób?<br>Gdyby trzeba było odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, sformułowałbym je tak: próby te są uznaniem Boga za jedyną w swoim rodzaju Osobę, dokonanym nie na płaszczyźnie ostatecznej, końcowej koncepcji Boga, ale o wiele wcześniej, już na etapie szukania Boga
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego