Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
z doświadczeniami Anny, choć może to stanowić pewne okazjonalne nawiązanie do jej przypadku. Natomiast werset: "Ona da siłę królowi, wywyższy ród swego pomazańca" - wskazuje, że utwór ten nie mógł zostać napisany przed wprowadzeniem monarchii. Trudno jednak bliżej określić czas jego powstania. Była to zapewne wspólnie śpiewana pieśń wspominająca i wysławiająca dobrodziejstwa Boga.
Drugim utworem poetyckim w Księgach Samuela jest elegia, której nadaje się obecnie tytuł: "Lament Dawida nad Jonatanem" (2 Sm 1, 19-27). Utwór ten stanowi fragment zaginionej "Księgi Sprawiedliwego". Na ogół nie kwestionuje się Dawidowego autorstwa tej elegii. Zdaje się za tym przemawiać brak jakiegokolwiek odniesienia do stosunków pomiędzy
z doświadczeniami Anny, choć może to stanowić pewne okazjonalne nawiązanie do jej przypadku. Natomiast werset: "Ona da siłę królowi, wywyższy ród swego pomazańca" - wskazuje, że utwór ten nie mógł zostać napisany przed wprowadzeniem monarchii. Trudno jednak bliżej określić czas jego powstania. Była to zapewne wspólnie śpiewana pieśń wspominająca i wysławiająca dobrodziejstwa Boga. <br>Drugim utworem poetyckim w Księgach Samuela jest elegia, której nadaje się obecnie tytuł: "Lament Dawida nad Jonatanem" (2 Sm 1, 19-27). Utwór ten stanowi fragment zaginionej "Księgi Sprawiedliwego". Na ogół nie kwestionuje się Dawidowego autorstwa tej elegii. Zdaje się za tym przemawiać brak jakiegokolwiek odniesienia do stosunków pomiędzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego