Typ tekstu: Książka
Autor: Hutnikiewicz Artur
Tytuł: Młoda Polska
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1994
zwycięstwa nad siłami przyrody, jako źródła najwyższej satysfakcji, płynącej z przeświadczenia, że człowiek zdolny jest przeciwstawić się zwycięsko wszystkim wrogim sobie siłom natury i stać się panem własnych losów.
Zgodnie z tą filozofią pracy formułował Brzozowski kryteria działalności krytycznej. Zadaniem krytyki miało być wyznaczanie miejsca danego dzieła czy twórczości w dorobku ludzkiej kultury. Wartościowym, a więc i trwałym, obiektywnym było dla niego tylko takie zjawisko artystyczne, które zawierało pewną wartość istotną i ważną dla ludzkości. Teoria i praktyka krytyczna Brzozowskiego miała więc wyraźną orientację społeczną, zwalczała tak charakterystyczną, dla większości piszących o sztuce w okresie Młodej Polski, krytykę subiektywno-impresjonistyczną i
zwycięstwa nad siłami przyrody, jako źródła najwyższej satysfakcji, płynącej z przeświadczenia, że człowiek zdolny jest przeciwstawić się zwycięsko wszystkim wrogim sobie siłom natury i stać się panem własnych losów.<br>Zgodnie z tą filozofią pracy formułował Brzozowski kryteria działalności krytycznej. Zadaniem krytyki miało być wyznaczanie miejsca danego dzieła czy twórczości w dorobku ludzkiej kultury. Wartościowym, a więc i trwałym, obiektywnym było dla niego tylko takie zjawisko artystyczne, które zawierało pewną wartość istotną i ważną dla ludzkości. Teoria i praktyka krytyczna Brzozowskiego miała więc wyraźną orientację społeczną, zwalczała tak charakterystyczną, dla większości piszących o sztuce w okresie Młodej Polski, krytykę subiektywno-impresjonistyczną i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego