Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
docenić znaczenie idei wprowadzenia wiary chrześcijańskiej na Litwie, możliwe jedynie dzięki jej związkowi z Jagiełłą. Dłużej więc nie wzbraniała się przed ślubem, choć wychowana w kulturze łacińskiego Zachodu, pełna obaw oczekiwała spotkania z człowiekiem wywodzącym się z jakże odmiennego kręgu cywilizacji. Obawy te podsycali dworacy życzliwi Habsburgom, przedstawiając księcia litewskiego jako pogańskiego barbarzyńcę. W rzeczywistości zaś Jagiełło - trzydziestokilkuletni wówczas mężczyzna, wychowany przez matkę, księżniczkę twerską, w kulturze bizantyjskiej, miłośnik malarstwa i muzyki, władający językiem ruskim oraz cyrylicą, daleki był od tego miana. Po zaślubinach i koronacji Jagiełły małżonkowie współrządzili Polską.

Ponowne przyłączenie Rusi Halickiej. Ruś Halicka, przyłączona do Polski zapanowania Kazimierza
docenić znaczenie idei wprowadzenia wiary chrześcijańskiej na Litwie, możliwe jedynie dzięki jej związkowi z Jagiełłą. Dłużej więc nie wzbraniała się przed ślubem, choć wychowana w kulturze łacińskiego Zachodu, pełna obaw oczekiwała spotkania z człowiekiem wywodzącym się z jakże odmiennego kręgu cywilizacji. Obawy te podsycali dworacy życzliwi Habsburgom, przedstawiając księcia litewskiego jako pogańskiego barbarzyńcę. W rzeczywistości zaś Jagiełło - trzydziestokilkuletni wówczas mężczyzna, wychowany przez matkę, księżniczkę twerską, w kulturze bizantyjskiej, miłośnik malarstwa i muzyki, władający językiem ruskim oraz cyrylicą, daleki był od tego miana. Po zaślubinach i koronacji Jagiełły małżonkowie współrządzili Polską.<br><br>Ponowne przyłączenie Rusi Halickiej. Ruś Halicka, przyłączona do Polski zapanowania Kazimierza
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego