Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Panoram Oleśnicka
Nr: 42
Miejsce wydania: Oleśnica
Rok: 1998
stanowić źródło zatrucia atmosfery. Godzą się na wybudowanie centrum handlowego, ale bez stacji. Tyle drzew jest wyciętych, jeszcze będą wycinać - nawiązano do tego, co wiele osób obserwowało na placu budowy.
Jak powiedziała "Panoramie" inspektor Maria Walczak z Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, wycinka drzew jest legalna. Firma Dea Mineraloel wystąpiła o wydanie zezwolenia na wycinkę 13 drzew. Prawo przewiduje taką możliwość, ale za wycinane drzewa trzeba sporo zapłacić. Wysokość kwot reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1997 roku w sprawie opłat za (...) usuwanie drzew i krzewów. Nalicza się je w zależności od grubości drzew stosownie
stanowić źródło zatrucia atmosfery. Godzą się na wybudowanie centrum handlowego, ale bez stacji. Tyle drzew jest wyciętych, jeszcze będą wycinać - nawiązano do tego, co wiele osób obserwowało na placu budowy. <br>Jak powiedziała "Panoramie" inspektor Maria Walczak z Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, wycinka drzew jest legalna. Firma Dea Mineraloel wystąpiła o wydanie zezwolenia na wycinkę 13 drzew. Prawo przewiduje taką możliwość, ale za wycinane drzewa trzeba sporo zapłacić. Wysokość kwot reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1997 roku w sprawie opłat za (...) usuwanie drzew i krzewów. Nalicza się je w zależności od grubości drzew stosownie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego