Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
szerzej pod imieniem Echnatona. Korespondencja ta pochodzi z XV i XIV w. p.n.e. Poza ,,Pieśnią Debory" nie spotyka się podobnych form w biblijnym języku hebrajskim. Toteż na ogół przyjmuje się, że ,,Pieśń Debory" pochodzi z XII w. p.n.e. i opisuje wydarzenia owego okresu. Jest to więc najstarszy fragment Biblii, mimo że znajduje się w jednej z późniejszych ksiąg. Zarazem potwierdza tezę o wykorzystaniu przez autorów biblijnych wcześniejszych źródeł i wskazuje na kompilacyjny charakter ksiąg biblijnych.

Księgi Samuela
We współczesnych wydaniach Starego Testamentu występują dwie Księgi Samuela. Taki też podział ma miejsce w drukowanych wydaniach Biblii hebrajskiej, która
szerzej pod imieniem Echnatona. Korespondencja ta pochodzi z XV i XIV w. p.n.e. Poza ,,Pieśnią Debory" nie spotyka się podobnych form w biblijnym języku hebrajskim. Toteż na ogół przyjmuje się, że ,,Pieśń Debory" pochodzi z XII w. p.n.e. i opisuje wydarzenia owego okresu. Jest to więc najstarszy fragment Biblii, mimo że znajduje się w jednej z późniejszych ksiąg. Zarazem potwierdza tezę o wykorzystaniu przez autorów biblijnych wcześniejszych źródeł i wskazuje na kompilacyjny charakter ksiąg biblijnych. &lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Księgi Samuela&lt;/&gt;<br>We współczesnych wydaniach Starego Testamentu występują dwie Księgi Samuela. Taki też podział ma miejsce w drukowanych wydaniach Biblii hebrajskiej, która
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego