Typ tekstu: Książka
Autor: Ziembiński Zygmunt
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
lnu w granicznym rowie, choć sam to czyni. Piotr chce wnieść sprawę do sądu. Kogo w razie procesu będzie obciążać dowód: czy Jana - że ma wyłączne prawo używać rowu, czy też Piotra - że ma prawo używać rowu razem z Janem, zważywszy, że ich prawa własności co do sąsiadujących gruntów są niesporne?
4. Sąd ustalił, że śmierć Piotra była wynikiem albo samobójstwa, albo nieszczęśliwego wypadku, albo zabójstwa przez Jana. Postępowanie dowodowe pozwoliło wykluczyć ewentualność, że był to nieszczęśliwy wypadek, a możliwość samobójstwa jest stosunkowo mało prawdopodobna, chociaż nie jest wykluczona. Czy można skazać Jana za zabójstwo Piotra?
5. Piotr Szulc został oskarżony
lnu w granicznym rowie, choć sam to czyni. Piotr chce wnieść sprawę do sądu. Kogo w razie procesu będzie obciążać dowód: czy Jana - że ma wyłączne prawo używać rowu, czy też Piotra - że ma prawo używać rowu razem z Janem, zważywszy, że ich prawa własności co do sąsiadujących gruntów są niesporne?<br> 4. Sąd ustalił, że śmierć Piotra była wynikiem albo samobójstwa, albo nieszczęśliwego wypadku, albo zabójstwa przez Jana. Postępowanie dowodowe pozwoliło wykluczyć ewentualność, że był to nieszczęśliwy wypadek, a możliwość samobójstwa jest stosunkowo mało prawdopodobna, chociaż nie jest wykluczona. Czy można skazać Jana za zabójstwo Piotra?<br>5. Piotr Szulc został oskarżony
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego