Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Idea mobile
Rok: 2003
wiadomości po jej odsłuchaniu. Nagranie odtworzone, którego nie zapamiętano lub nie skasowano, będzie mieć nadal status nowej wiadomości, czyli usłyszysz je ponownie przy kolejnym połączeniu z pocztą głosową.
Sprawne poruszanie się po skrzynce wiadomości zapewniają klawisze: .
Klawisz służy do przewijania wiadomości wstecz. Klawisz umożliwia przewijanie do przodu, powoduje pominięcie informacji o czasie dostarczenia wiadomości i odsłuchanie od razu jej właściwej treści. Korzystając z klawisza t, masz możliwość zatrzymania nagrania, a po powtórnym naciśnięciu klawisza - kontynuacji odsłuchiwania.
MN
wiadomości po jej odsłuchaniu. Nagranie odtworzone, którego nie zapamiętano lub nie skasowano, będzie mieć nadal status nowej wiadomości, czyli usłyszysz je ponownie przy kolejnym połączeniu z pocztą głosową.<br>Sprawne poruszanie się po skrzynce wiadomości zapewniają klawisze: &lt;gap&gt; .<br>Klawisz &lt;gap&gt; służy do przewijania wiadomości wstecz. Klawisz &lt;gap&gt; umożliwia przewijanie do przodu, powoduje pominięcie informacji o czasie dostarczenia wiadomości i odsłuchanie od razu jej właściwej treści. Korzystając z klawisza t, masz możliwość zatrzymania nagrania, a po powtórnym naciśnięciu klawisza - kontynuacji odsłuchiwania.<br>&lt;au&gt;MN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego