Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
być bardzo czujni, by te wartości były respektowane w każdym państwie Unii Europejskiej. Dla nas Europa jest czymś więcej niż obszarem współpracy gospodarczej. To nasz wspólny dorobek, zasady i zbiór wspólnych wartości. Jednym słowem, Europa ma duszę. - Czy Austrię obowiązują inne zasady niż na przykład Rosję? Wobec Moskwy Bruksela jest o wiele ostrożniejsza. Mimo wojny w Czeczenii nie nawołuje się do odwoływania wyjazdów czy bojkotowania rosyjskich towarów.

- To można bardzo łatwo uzasadnić. Austria jest członkiem Unii Europejskiej, a Rosja nie. Czy nie powinno się być bardziej wymagającym w stosunku do członków własnej rodziny?

- Według mnie, tak. Członkowie rodziny są zobowiązani do pielęgnowania
być bardzo czujni, by te wartości były respektowane w każdym państwie Unii Europejskiej. Dla nas Europa jest czymś więcej niż obszarem współpracy gospodarczej. To nasz wspólny dorobek, zasady i zbiór wspólnych wartości. Jednym słowem, Europa ma duszę. - Czy Austrię obowiązują inne zasady niż na przykład Rosję? Wobec Moskwy Bruksela jest o wiele ostrożniejsza. Mimo wojny w Czeczenii nie nawołuje się do odwoływania wyjazdów czy bojkotowania rosyjskich towarów.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who9&gt;- To można bardzo łatwo uzasadnić. Austria jest członkiem Unii Europejskiej, a Rosja nie. Czy nie powinno się być bardziej wymagającym w stosunku do członków własnej rodziny?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who10&gt;- Według mnie, tak. Członkowie rodziny są zobowiązani do pielęgnowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego