Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
które powstały w wyniku takich zdarzeń. Daje ona geologom złudną łatwość datowania i korelacji stratygraficznej bez jakiegokolwiek udziału skamieniałości. Są tacy geologowie, którzy skłonni byliby wręcz zrezygnować z kontroli paleontologicznej. To szaleńcze odwrócenie niegdysiejszego sceptycyzmu w stosunku do zjawisk globalnie synchronicznej kontroli procesów sedymentacji. Tymczasem nie ma wiarygodniejszych i bardziej precyzyjnych metod korelacji wiekowej, niż te oparte na przemianach świata żywego. Wynika to z wyjątkowości procesu ewolucji i z czułości zespołów organizmów na subtelne zmiany środowiska.
Stratygrafia sekwencyjna jest skądinąd użytecznym narzędziem odtwarzania ewolucji środowiska życia organizmów. Każdy epizod podniesienia poziomu morza zapisany bowiem zostaje w skałach następstwem coraz bardziej płytkowodnych
które powstały w wyniku takich zdarzeń. Daje ona geologom złudną łatwość datowania i korelacji stratygraficznej bez jakiegokolwiek udziału skamieniałości. Są tacy geologowie, którzy skłonni byliby wręcz zrezygnować z kontroli paleontologicznej. To szaleńcze odwrócenie niegdysiejszego sceptycyzmu w stosunku do zjawisk globalnie synchronicznej kontroli procesów sedymentacji. Tymczasem nie ma wiarygodniejszych i bardziej precyzyjnych metod korelacji wiekowej, niż te oparte na przemianach świata żywego. Wynika to z wyjątkowości procesu ewolucji i z czułości zespołów organizmów na subtelne zmiany środowiska.<br>Stratygrafia sekwencyjna jest skądinąd użytecznym narzędziem odtwarzania ewolucji środowiska życia organizmów. Każdy epizod podniesienia poziomu morza zapisany bowiem zostaje w skałach następstwem coraz bardziej płytkowodnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego